Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

lapas: 1-5 6-10  11-15 16
Kristus ir augšāmcēlies, Viņš patiesi ir augšāmcēlies! Tas ir sensens kristiešu Lieldienu sveiciens. Tomēr, šim sveicienam kaut kas būtisks trūktu bez “Talita, kūmi!” (Marka ev. 5:41). Bez ziņas, ka jau Jēzus no nāves ir uzmodinājis, piemēram, Jaira meitiņu. Bez tā, ka jau mums ir daļa pie augšāmcelšanās (Rom. 8). Un ka mums ir dota augšāmcelšanās pilnvara un uzdevums, kā vistiešāk to lasām stāstā par to, kā apustulis Pēteris no nāves uzmodina Tabitu Jopes pilsētā: “Tabita, celies augšā!” (Apustuļu darbos 9:40).
 lasīt tālak »
Jāņa evanģēlijā 16. nodaļā 33. pantā mēs lasām šādus mūsu Pestītāja vārdus: “Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis”. Āmen.
 lasīt tālak »
Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī.
 lasīt tālak »
Un tai pašā naktī viņš piecēlās, paņēma abas savas sievas un abas savas kalpones, un savus vienpadsmit dēlus un cēlās pāri Jabokas upes braslam.
Tad viņš ņēma tos un pārveda pāri upei, tāpat visu, kas tam pašam piederēja.

 lasīt tālak »
Pļaujas svētki tradicionāli ir laiks, kad cilvēki pulcējas Baznīcā, lai pateiktos Dievam par labo ražu, altāri greznojot ar dārza un lauka veltēm.
 lasīt tālak »
lapas: 1-5 6-10  11-15 16

Meklēšana

 

Copyright © 2022; Created by MB Studija »