Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Garīdznieki

 Garīdznieki Lielbritānija no 1945. līdz 2017 gadam.

Prāvests Andris Abakuks pēc profesijas ir matemātiķis-statistiķis, studējis matemātiku Kembridžas Universitātē un ieguvis filozofijas doktora grādu Saseksas Universitātē. No 1973. gada viņš bija statistikas pasniedzējs un tagad ir viesu pētnieks Londonas Universitātes Birkbeck College.

Bijis aktīvs latviešu sabiedrībā, no 1985. līdz 1993. gadam Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā prezidija priekšsēdis.

No 1995. līdz 2003. gadam studējis teoloģiju Londonas Universitātes King’s College, ko beidza ar maģistra grādu Sistemātiskā teoloģijā. 2002. gadā ordinēts par mācītāju un kopš tā laika ir Baznīcas pārvaldes vikārs. 2007. gadā ievēlēts par Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritanijā prāvestu.Mācītāja Daira Vāvere aprūpē Ziemeļanglijas (Bradfordā un Līdsā) un Mančesteras draudzes.

Dzimusi 1967.gada 2.maijā, Saldū.
Izglītību ieguvusi: Saldus 2.vidusskolā, Liepājas Valsts Pedagoģiskajā Institūtā (augstākā izglītība, specialitāte – pamatskolas un mājturības skolotāja); Latvijas Universitātē (izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā); Durham Universitātes Sv.Jāņa koledžā Notinghamā (augstākā izglītība teoloģijā, kalpošanā un misijā).

Strādājusi: par sākumskolas, mājturības un kristīgās mācības skolotāju Saldus 2. vidusskolā, Druvas vidusskolā, Saldus sākumskolā; par sekretāri LELB archibīskapa kancelejā, LR Saeimas Saimnieciskajā komisijā; par projektu vadītāju Vecumnieku pagasta padomē, par finanču administratori Lielbritānijas Daugavas Vanagu Fonda īpašumā “Straumēni”.
Vadījusi Saldus Sv.Jāņa draudzes svētdienas skolu, izglītību tam iegūstot Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes organizētajos Svētdienas skolotāju sagatavošanas divgadīgajos kursos.

Kopā ar ģimeni, vīru mācītāju Viesturu Vāveri un meitu Katrīni, Lilebritānijā ieceļojusi 2008.gadā.

Pēc teoloģiskās izglītības iegūšanas un saņemot Ziemeļanglijas draudzes aicinājumu būt par šīs draudzes garīgo aprūpētāju, ordinēta par LELBĀL mācītāju 2016.gada 29.augustā.
Labprāt auž un nodarbojas ar sevis izzināšanu.

 


Mācītājs Viesturs Vāvere dzimis 1958.gada 4.martā medmāsas un bijušā latviešu leğionara ğimenē. Pabeidzis Rīgas 4.vidusskolu. Mācījies Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas Veterinārijas fakultatē. Vēlāk strādājis par veterināru dažādos kolhozos arī Rīgas zooloğiskajā darzā.

1988.gadā iestājies Latvijas Ev.lut. Baznīcas Garīgajā seminārā. Šajā pat laikā iesaistījies Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustībā. 1990.gada 8.jūlijā ordinēts palīgmācītāja pakapē. Ar Konsistorijas komandējumu sācis kalpot Madonas, Ļaudonas, Kalsnavas un Cesvaines draudzēs. Paralēli mācījies atjaunotajā Latvijas Universitates Teoloğijas fakultātē, kuru pabeidzis 1994.gadā un saņēmis mācītāja amata krustu. Vairākus gadus bijis Madonas iecirkņa prāvests un Cēsu Sv. Jāņa draudzes mācītājs.

Bijis Latvijas Zemessardzes Rīgas 16.bataljona, vēlāk Cēsu 27.bataljona zemessargs un kapelāns vairākos Zemessardzes batajonos.

No 2008.gada 1.maija pilda mācītāja pienākumus Latvijas Ev.lut. Baznīcas Lielbritanijā Vidusanglijas un Austrumanglijas draudzēs.

Precējies, sieva Daira, meita Katrīne.

 


Mācītāja Elīza Zikmane aprūpē Apvienoto Londonas latviešu evaņģēliski luterisko un Miera draudzi, kā arī Rietumanglijas-Velsas draudzi. Dzimusi Latvijā, Jelgavā, no 2002.gada dzīvo un kalpo Anglijā.

Izglītības gaitas: beigusi J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu. No 1993.-1995.gadam studējusi Latvijas Kristīgās Akadēmijas Sakrālās mākslas nodaļā, kam sekoja studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē, kur 2000.gadā iegūts bakalaura grāds Teoloģijā un Reliģiju zinātnē. 2010. gadā iegūts maģistra grāds Pastorālā teoloģijā Londonas Universitātes Heythrop koledžā.

Papildus izglītība: Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas organizētie Evanģēlistu apmācības kursi (1993-1995) un Diakonijas darba vadītāju apmācības kursi (1997-2002).

Darba gaitas: No 1996.-2002.gadam evaņģēliste LELB Jelgavas prāvesta iecirknī. No 2000. -2002. gadam Jelgavas Sv. Annas ev.lut. draudzes diakonijas darba vadītāja, diakonijas darba koordinatore Jelgavas prāvesta iecirknī. No 2002.gada Apvienotās Londonas latviešu ev. lut un Miera draudzes, Rietumanglijas - Velsas draudzes garīgā vadītāja. Kopš ordinācijas mācītāja amatā Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā ārpus Latvijas 2004.gadā –šo draudžu mācītāja.

Sabiedriskais darbs:  Kopš 2004.gada Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā un Baltiešu padomes (The Baltic Council in GB) locekle. No 2005.gada arī Luterāņu padomes (The Lutheran Council in GB) locekle.


 

Garīdznieki Lielbritānijā no 1945. līdz 2017. gadam

Ikmēneša raksti mājas lapai
 

Meklēšana

 

Copyright © 2019; Created by MB Studija »