Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

lapas: 1-5 6-10 11-15  16
Un Jēzus un Viņa mācekļi izgāja uz Filipa Cēzarejas ciemiem un vaicāja Saviem mācekļiem ceļā, tiem sacīdams: "Ko ļaudis saka Mani esam?" Bet tie Viņam atbildēja, sacīdami: Tu esot Jānis Kristītājs; un citi: tu esot Ēlija; vēl citi: viens no praviešiem. Un Viņš tiem sacīja: "Bet jūs, ko jūs sakāt Mani esam?" Bet Pēteris, atbildēdams uz to, sacīja: "Tu esi Kristus." Un Viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par Viņu neko nesaka.
 lasīt tālak »

Jūnijs ir aizvadīts ar Jāņu dziesmām, tad sagaidījām Pētera un Pāvila dienu, un nu jau ir pienākusi vasaras otrā puse. Arī jūlijā un vēl augustā skan dziesmas,  kuras dziedam laukā.

Tās neapdzied īsāko nakti un garāko dienu, bet tās ir lūgšanas teiktas dzīvajam Dievam. Vasarā svinēt Kapu svētkus - tā ir sena mūsu tautas tradīcija.

 lasīt tālak »
Bet Viņa vienpadsmit mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis.
 Un, kad tie Viņu redzēja, tie nokrita Viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās.
 Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt 28:16-20)
 lasīt tālak »
„… mans spēks nespēkā pilnīgi parādās.” (2Kor 12:9)

Lieldienas ir Augšāmcelšanās svētki, kad ik gadus svinam pie krusta mirušā Jēzus Kristus celšanu no nāves - mūžīgai dzīvībai. Kad cilvēks mirst, ar to zūd visas iespējas, kas bija dibinātas viņa paša spēkā. Toties pilnībā pie viņa parādās Dieva spēks un Viņa iespējas.
 lasīt tālak »
Un tie Viņu noveda Golgatā, kas tiek tulkots: pieres vieta. Un Viņam deva dzert vīnu, sajauktu ar mirrēm, bet Viņš to nepieņēma. Un tie Viņu sita krustā un izdalīja savā starpā Viņa drēbes, mezdami kauliņus par tām, ko kurš dabūtu. Un tā bija trešā stunda, kad Viņu sita krustā. Un bija likts uzraksts Viņa vainas apzīmēšanai: JŪDU ĶĒNIŅŠ.
 lasīt tālak »
lapas: 1-5 6-10 11-15  16

Meklēšana

 

Copyright © 2022; Created by MB Studija »