Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Kapu svētkos

Jūnijs ir aizvadīts ar Jāņu dziesmām, tad sagaidījām Pētera un Pāvila dienu, un nu jau ir pienākusi vasaras otrā puse. Arī jūlijā un vēl augustā skan dziesmas,  kuras dziedam laukā.

Tās neapdzied īsāko nakti un garāko dienu, bet tās ir lūgšanas teiktas dzīvajam Dievam. Vasarā svinēt Kapu svētkus - tā ir sena mūsu tautas tradīcija.

Apstaigājam savu tuvinieku kapus. Domās gan aizstaigājam daudz tālāk, kavējamies atmiņās daudzās citās kapsētās. Mēs apstājamies pie savu paziņu kopiņām, bet pieejam arī pie svešu cilvēku pēdējām atdusas vietām. Ir vienmēr vieglāk skatīties atpakaļ nekā uz priekšu. Jo pagātnē daudzi ceļi zināmi un daudzkārt pārstaigāti. Bet nākotne ir sveša.

Kapu svētki nav tikai atceres svētki, tie saka arī, ka mirušie tiks no zemes uzmodināti. Un kapu svētku dziesmas liecina par mūžīgo dzīvību.

Vai mūsu laikos tā vēl ir reāla ticība? Vienmēr atkal cilvēks atduras pie sava prāta robežām. Kā pieņemt to, kas ir pāri mūsu saprašanai? Šīs pārdomas ir nodarbinājušas cilvēkus visos laikos.

Daudzus gadu simteņus atpakaļ uz Angliju atbrauca kāds misionārs. Ķēniņš atļāvis viņam sludināt Kristus vēsti savā lielajā zālē. Bet pirms viņš sācis runāt, telpā ielidojis mazs putniņš, pariņķojis, pačivinājis un tad pa citu atvērtu logu izlidojis laukā. Ķēniņš sacījis misionāram: “Tāda ir mūsu dzīve. No kaut kurienes tā nāk, kādu laiku mēs dzīvojam zem jumtiem siltā patvērumā, un tad  tā atkal kaut kur pazūd. Vai tu vari mums pasacīt un dot skaidru atbildi, no kurienes ceļas mūsu dzīve un kur tā aizrit? Ja tu dosi mums skaidru atbildi, tad mēs gribam tavam Dievam ticēt.” Ko misionārs teicis, tas nav atstāstīts.

Dievs un mūsu dzīve sader kopā. Mums varbūt pieder daudzi gadu desmiti starp diviem datumiem - mūsu dzīves sākuma un noslēguma. Tos atzīmē dzimts sarakta nodaļā. Bet tas ir tikai laika sprīdis. Pāri tam ir kaut kas cits, ko mūsu Svētie raksti vienmēr atkal atgādina: Mūžība un mūžīgā dzīvība.

Lai mūžība kļūtu tverama, ir vispirms jāsastopas ar mūžības valdnieku Dievu. Jāņa ev. 17: 3 lasām: Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

Kā var atzīt Dievu? Mēs paši nevaram Dievu izpētīt kā zvaigznes debesīs.  Dievs ienāk mūsu dzīvē, ar savu gaismu, rāda mums ceļu, kā varam tuvoties Viņam. Dievs ir sevi atklājis Jēzū Kristū. Tur ir mūsu ceļš, ja meklējam savienojumu ar mūžību, tās sākumu. Tālais ceļš kļūst tuvs. Satverot Jēzus Kristus roku, mēs satveram it kā kāda pavediena galu, varam kamolu  ritināt . Pavediena otrs gals ir drošs Dieva rokā.

Dievu atzīt, tas ir daudz vairāk, nekā tikai formāli pieņemt kādu mācību. Te runā mīlestība. Caur dzīvi, blakus Dievam, kopā ar Viņu. Katrā dievkalpojumā es neesmu tikai ar saviem laika biedriem kopā, bet ar neskaitāmiem daudzu gadu simteņu Kristus apliecinātājiem.

Ja es savā ikdienā, mūsu savstarpējās attiecībās, sadzirdu Dieva balsi, tur ir mūžīgās dzīvības iesākums. Tā apgaismo mūsu dzīves ceļu. Bet vai nav tā, ka  bieži vien aizbīdām domas par mūžību pie malas - tagad ir citas lietas kārtojamas.

Pēteris Ērmanis to ir ļoti jauki pateicis kādā dzejā:
Kad zālē dīgstošā pureņi zvīļo,
Es pļavmalā satiku Dieviņu mīļo.
Viņš sauca: “Nāc, sēsties pie manis tu
Un runāsim abi par mūžību.”
Bet es: “Nav vaļas, ak Tētiņ, nav vaļas!
Man jāar un jāsēj, lai druvas top zaļas...”

Bet Dievs mūs vienmēr atkal uzrunā. Viņa vārdus dzirdam arī kapsētā. Mūsu dziesmas liecina, ka mūsu dzīve ir savienota ar Jēzu Kristu. Viņā ir dzīvība, ko neviens nevar atņemt.

Man tuva ir šī Johanna G. Hermaņa dziesma:
Jūs, domas atstājiet šo dzīvi un trauciet plašā mūžībā!
Pār veciem, jauniem laikiem brīvi jums jāpaceļas ticībā,
Lai varat dziļi atzīt jūs Dievs mīlestība ir un būs!

Arī nākamie panti ir tādi, kas aicina, lai arī sirds dzied līdz...

Āmen.

Mācītāja Gita Putce, 2009.g. 12.jūlijā Iesūtīts: 2009.09.25 21:03

Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »