Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Stāsts par laimi 
Septembrī pavadīju atvaļinājumu Grieķijas salā Krētā. Bija atpūta, miers un laiks pārdomām. Bija prieks par sauli, jūru un siltumu. Krētā ir dzimis un uzaudzis grieķu rakstnieks Nikos Kazantzakis. Viena no viņa grāmatām, kas ir pārfilmēta, attēlo dzīves priecīgo vīru “Aleksis Sorbas” un notikums risinās Krētā. Mazai piemiņai no Krētas pārvedu līdz ceļa somā Nikos Kazantzakis stāstu par laimi. Lasīju to angļu valodā, un iztulkoju latviski. Laimes atradējs ir ceļinieks Itālijas dienvidos.
iesūtīts: 2012.10.06 11:16   lasīt tālak »
Latviešu bērnu garīgā dimensija 
Pieņemu, ka daļai no latviešiem, kuri atstājuši Latviju, ir vismaz elementāras zināšanas par kristietību, kuras viņi guvuši savās draudzēs, apmeklējot svētdienas skolas , iesvētāmo nodarbības, Bībeles stundas vai arī mācoties Reliģijas vēsturi skolās. Latviešu bērni un viņu vecāki, kuri dzimuši un uzauguši ārpus Latvijas, savu garīgo dzīvi kopuši, atbilstoši savas mītnes zemes sniegtajām iespējām. Mēs katrs dzīvojam ar tiem reliģiskajiem priekšstatiem, kas mums vislabāk palīdz saprast pašam sevi un savus līdzcilvēkus mūsdienu pasaules un ikdienas dzīves kontekstā.
iesūtīts: 2012.09.17 02:26   lasīt tālak »
Bagātības slazds 
Mk. 10: 17-30 Un, kad Viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un, ceļos nometies, Viņu lūdza: "Labais Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?" Bet Jēzus uz to sacīja: "Kāpēc tu Mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību; nelaupi; godā savu tēvu un māti." Bet tas Viņam teica: "Mācītāj, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības." Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: "Vienas lietas tev trūkst - ej, pārdod visu, kas tev ir, un d nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man."
iesūtīts: 2012.09.16 23:33   lasīt tālak »
Jaunais Bībeles tulkojums 
Šī gada 13. oktobrī Rīgā Latvijas Bībeles biedrība rīko jaunā latviešu valodas Bībeles tulkojuma svinīgās atvēršanas pasākumus.
iesūtīts: 2012.08.05 23:32   lasīt tālak »
Sprediķis - Pasaules gaišums 
"Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzivības gaisma." Jāņ.ev. 8,12.
iesūtīts: 2012.06.24 22:17   lasīt tālak »
Sprediķis - Eksplozīvais spēks 
Kad Vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā;
Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja,
Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem,
Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu.
(Apd 2:1-4)
iesūtīts: 2012.06.10 23:49   lasīt tālak »
Sinode un Draudžu diena 
Lielbritānijas latviešu mācītāji un draudžu priekšnieki pulcējās uz Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā sinodi un draudžu dienu Straumēnos. Sinode dod iespēju draudžu priekšniekiem un Baznīcas pārvaldei tikties, sniegt ziņojumus un pārrunāt savu darbību.
iesūtīts: 2012.05.18 01:38   lasīt tālak »
Pārdomas pavasarī (teiktas kādā rīta svētbrīdī) 
Ap mums ir pavasaris, ir ziedi un zaļums. Dabas skaistums mūs uzrunā. Meklēju vārdus pavasara gaisotnei. Vārdus par prieku.

Vārdu ir daudz. Kur atrast īstos vārdus? Vārdiem būtu jābūt ar segumu un dziļumu. Bet ne visi tādi ir. Imantam Ziedonim ir bēdīga pieredze. Ja vārdi paliek vārdi vien, tad tie ir tukši.
iesūtīts: 2012.05.07 19:40   lasīt tālak »
Archibīskapa sveiciens Kristus augšāmcelšanās svētkos 
Šī ir tā diena, ko Dievs devis!”

Šie ir uzvaras dziesmas vārdi. 118.psalma 24.pants atgādina Dieva doto atpestīšanu no Ēģiptes verdzības, Viņa glābšanu un vadību. Ar Jēzus Kristus Augšāmcelšanos šie vārdi sevī iekļauj arī uzvaru pār grēku un nāvi. Patiesi, itin nekas nevar šķirt no Dieva dzīvdarošās mīlestības! Vēsturiski mēs zinām, ka Jēzus šos vārdus dziedāja, kad viņš ar saviem mācekļiem cēlās no pasas mielasta, kur viņš bija iestādījis dievgaldu, un devās uz eļļas kalnu Jeruzalemē. Paļāvībā uz Dievu viņš uzsāka to ceļu, kas cauri tumsai un ciešanām noveda pie gaišās Lieldienu dzīvības uzvaras.
iesūtīts: 2012.04.07 18:29   lasīt tālak »
LELBĀL un LELBL sadarbības sēde 
2012. gada 17. februārī Rīgā notika LELB-LELBĀL Sadarbības padomes sēde, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumu un atziņas:
iesūtīts: 2012.03.26 02:20   lasīt tālak »
«« 101-110 111-120  121-130 131-140 141-147
Meklēšana

 

Copyright © 2019; Created by MB Studija »