Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Archibīskapes sveiciens Vasarsvētkos
iesūtīts: 2017.06.04 16:07 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca:

"Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!
Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes."
(Jņ 7:37-39)


Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Sveiciena illustrāciju dāvināja pagājušajā svētdienā iesvētīta jauniete Ūve Strautmane.  Šodien tas lika domāt, cik auksts ir šis ūdens?  Vai tas maigi atspirdzina vai nepatīkami atmodina?  Vai tā plūsmas skaņas  iemidzina  vai  traucē, jo nespējam tās apklusināt nedz to Svētā Gara balss mūsu sirdīs?  Cik izslāpuši esam?  Cik vairs sanākam pat Vasarsvētkos, lai kopā svinētu Baznīcas piedzimšanas brīnumu?  Kad katrs pēkšņi savā valodā ko Svētais Gars uz sirdīm runāja. 

Kad sāk pietrūkt balss, der nodzerties ūdeni!  Kad pārbaudījumos sākam šaubīties, der atcerēties savas kristības un Jēzus apsolījumu: “Svētais Gars pamācīs jūs tajā stundā, kas ir sakāms.” (Lk 12:12)  Kad  Pasaules Luterāņu Federācijas Asamblejas dalībniekiem svētbrīdī aicināja  vienlaicīgi lūgt Tēvreizi savā dzimtā valodā, prāv. Emer. Dāvis Kaņeps un es bijām pārsteigti, ka mūsu latviešu  ‘āmen’ atskanēja pēdējais!  Gandrīz viens otram teicam: ‘oopps’.  Ar katru nākamo reizi mazliet ātrāk skaitījam.  Kāpēc mēs negribējam būt pēdējie ar savu teikto ‘āmen’?  Āmen taču ir tik labs vārds, kas nozīmē ‘tā tas tiešām ir!’  Tā ir patiesība, ko esam lūguši vai apliecinājuši, tie ir vārdi, kuŗus ticam, Pats Svētais Gars apstiprina!

Katras Baznīcas uzdevums ir meklēt pēc vārdiem, kuŗu beigās Svētais Gars kā pēdējais varētu teikt ‘āmen’.  Mūsu uzdevums nav viegls, bet nepieciešams!  Ir jāsludina Kristus evaņģeliju arī - un jo sevišķi - tad, kad pasaule negrib mūs uzklausīt, vai pat pretosies.  Runāsim tā vai tā, turpināsim lūgt un ticēt, ka saņemsim vārdus, kas atvērs sirdis Kristum un Viņa patiesībai, kas ieplūdīs kā dzīvā ūdens straumes dvēselēs!  Un katra Dieva bērna vajadzībām atbilstoša temeperātūrā.  ☺

No sirds novēlu jums atspirgt un Svētā Gara vadīti un iedvesmoti, iedrošināti un izaicināti – atrast tos vārdus un ar tiem kalpot un dalīties Baznīcā un pasaulē, ka Dievs Trīsvienīgais  - kā pēdējais un visu un vienīgais noteicējs teiktu:  āmen!

Priecīgus Vasarsvētkus!

Jūsu, + LaumaMeklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »