Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Sinode Bradfordā
iesūtīts: 2016.06.08 21:54 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Maija beigās, 21. un 22. maijā, Anglijā, Bradfordā, Daugavas Vanagu namā norisinājās Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā gadskārtējā Sinode. Šogad tā pēc kārtas bija jau sešdesmit septītā.


Sinodi rīkoja Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Pārvalde Lielbritānijā. Skaidrības labad jāpiezīmē, ka visas luterāņu draudzes Lielbritānijā ietilpst ārpus Latvijas baznīcas sastāvā LELBāL. Tās sastāvā uz šo brīdi ir latviešu luterāņu draudzes visā pasaulē, visos kontinentos - daudzās Eiropas valstīs, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Amerikā, Dienvidamerikā.

Daugavas Vanagu nams Bradfordā  viens no pirmajiem latviešu īpašumiem Lielbritanijā, ārpus Londonas. Tas dibināts 1955.gadā. Namā joprojām darbojas ļoti latvisks bārs, kā ari otrā stavā ir plaša konferenču zāle. Ne reti namā skan latviešu valoda. Trimda ir atradusi turpinājumu – pēdējo piecpadsmit gadu laikā no Latvijas izbraukušie arvien labāk sāk saprast trimdas latviešus, ar vien biežāk tiek atrasta kopēja valoda. Atkal un atkal namā skan latviešu valoda, bērnu čalas.

Sinode ir Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija, tādēļ piedalīšanās tajā ir īpaši nozīmīga ikkatras noteiktās teritorijas pakļauto draudžu pārstāvjiem. Šā gada sinodē piedalījās arī LELBāL  arhibīskape Lauma Zušēvica, kura pēc šīs Sinodes devās uz jaundibināto draudzi Īrijā, tad uz Vācijas LELBāL Sinodi, pēc tam arhibīskapei bija paredzēta Sadarbības padomes sēde Latvijā starp LELB un LELBāL, kā arī pirmo reizi pēc Latvijas Baznīcas traģiskās piespiedu izceļošanas otrā pasaules kara ietekmē, ārzemēs izbraukusī Latviešu luterāņu baznīca atgriezās Latvijā. Notika LELBāL Latvijas apgabala dibināšanas Sinode.

Lielbritanijas Sinodē piedalījās un klātesošos  uzrunāja Latvijas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Andris Teikmanis, kā arī Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā (LNPL) priekšsēde Lilija Zobens un DVF valdes priekšsēdis Aivars Sinka.
Sinodes darba gaitā tika uzklausīts un pieņemts LELB Lielbritānijā prāvesta Dr. Andra Abakuka ziņojums, ilggadējā kasiera Pētera Sviļa ziņojums, revīzijas komisijas ziņojums, tika apstiprināts zvērināts grāmatvedis. Pārskats tika sniegts par Rofantas muižas īpašumu, diemžēl skaistā, Lielbritānijas latviešu baznīcai piederošā muiža tiek gatavota pārdošanai. 

Nobeigumā dalībnieki izskatīja dažādus jautājumus par draudžu un kopu nākotnes darbību, raisoties spraigām, auglīgam diskusijām, kurās aktīvu dalību ņēma arī draudžu mācītāji Viesturs Vāvere, Elīza Zikmane, Gita Putce.

Ilggadīgā mācītāja Gita Puce šajā gadā atvadījās no sinodāļiem, un paziņoja, ka dodas pelnītā atpūtā. Viņas vietā stāsies jauna, enerģiska sieviete – tikko mācītāja eksāmenus nokārtojusī Daira Vāvere. Prāvests Andris Abakuks pārņēmis no archibīskapa emeritus Elmāra Rozīša LELBĀL pārstāvja pienākumus Porvo kontaktgrupā. Prāvests Abakuks ir iekļauts arī Anglikāņu mācītāju sarakstā, kas dod viņam tiesības noturēt dievkalpojumus Anglikāņu baznīcās.

Šajā Sinodes reizē viens no galvenajiem sarunu tematiem bija Īrijas draudze.  Kristus Apvienotā draudze Īrijā Virsvaldes balsojumā vienbalsīgi ir uzņemta LELBāL sastāvā. Kā zināms, šī gada Pūpolu svētdienā Īrijā, Dublinā, lielākā daļa Īrijas latviešu aktīvo draudzes locekļu nobalsoja par jaunas draudzes dibināšanu. Dibinātāju mērķis ir sekot Kristum, liecināt par Viņu un nest kristīgo vēsti tautiešiem Īrijā, kā arī kalpot cilvēkiem, sniedzot viņiem garīgo atbalstu un aprūpi. Veidot “oāzi”, kurā var pulcēties un saņemt mīlestību un sapratni visi, kas to vēlas – gan esošie dažādu konfesiju kristieši, gan tie, kas vēl ir tikai ceļā uz Dieva iepazīšanu.

Mācītājs Mārtiņš Urdze no Latvijas, no Liepājas, dalījās savas draudzes noskaņojumā sakarā ar LELB uzsākto kursu pret sieviešu mācītāju ordināciju, paziņojot, ka visticamāk Liepājas draudze arī vēlēsies pāriet ārpus Latvijas baznīcas sastāvā.

Dievkalpojums Trīsvienības Svētdienā bija mācītājas Gitas Puces atvadu dievkalpojums. Mācītāja emeritus pēc laika paredz doties dzīvot uz Vāciju, kur pavadīta liela daļa jaunības.

Tuvāku jeb tālāku ceļu uz Bradfordu, uz satikšanos un mācītājas Gitas izvadīšanu pelnītā pensijā bija mērojuši draudžu priekšnieki, vai to pārstāvji no visas Lielbritānijas. Vislabākos vārdus mācītājai veltīja  Apvienotā Londonas un Miera draudze, Austrumanglijas, Līdsas, Mančesteras, Rietumanglijas-Velsas, Vidusanglijas un Ziemeļanglijas-Bradfordas draudzes cilvēki, tāpat latviešu sabiedriskie darbinieki, latviešu, angļu un vācu draugi no Anglijas, Īrijas un Latvijas.

Nākamā sinode Lielbritānijā plānota “Straumēnos”, 2017. gada 20. maijā.

Imants MiezisMeklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »