Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Londonas latviešu draudzei - 70
iesūtīts: 2015.09.20 13:30 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Tagad, kad plašsaziņas līdzekļos katru dienu ir jaunas ziņas par bēgļiem Eiropā, 1945. gada notikumi daudziem šķiet tāla vēsture. Taču daļai mūsu draudzes locekļu tie atsauc atmiņā viņu pašu bēgļu gaitas laikā, kad Eiropa bija kara saplosīta un pilna bēgļu.


Šoruden arī latviešu draudzei Londonā ir laiks atcerēties un pieminēt savus sākumus. Gan mūsu Baznīca, gan draudze ir bēgļu dibinātas. Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca tapa 1917. gada oktobrī Petrogradā, kad tika nodibināta Latviešu Evaņģēliski Luteriskā pagaidu Konsistorija. Iepriekšējās, galvenokārt vāciešu vadītās Kurzemes un Vidzemas konsistorijas nebija gājušas līdzi tautai un nebija dalījušas latviešu bēgļu likteni.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai, kas nostiprinajās un uzplauka pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, visai drīz atkal nācās dalīt latviešu tautas ciešanu likteni. Līdz ar draudzes locekļiem daudzi latviešu garīdznieki tika izsūtīti vai nogalināti Baigajā gadā (1940./41.g.) un daudzi devās bēgļu gaitās uz Vāciju un Zviedriju 1944. un 1945.gadā.
Lai nodrošinātu bēgļu garīgo aprūpi, vietās, kur tiem bija iebraukuši vai apmetusies, notika dievkalpojumi un tika dibinātas draudzes.

Pateicoties sūtņa Kārļa Zariņa pūlēm un Anglijas baznīcas (Church of England) atbalstam, 1945.gadā tika dota iebraukšanas atļauja mācītājam Robertam Slokenbergam, lai viņš veiktu latviešu garīgo aprūpi Anglijā. 11.oktobrī pēc sūtņa ierosmes sūtniecības telpās notika Londonas draudzes dibināšanas sanāksme. Pirmais dievkalpojums mācītāja Slokenberga vadībā notika 14. oktobrī Sv. Pētera baznīcā (St. Peter Cornhill) Sitijā.

Kopš tiem notikumiem pagājuši 70 gadi, pirmo dienu aculiecinieku vairs nav mūsu vidū. Taču latviešu draudze Londonā joprojām pastāv un kalpo šeit mītošajiem tautiešiem. Pa šiem gadu desmitiem daudz kas ir noticis gan draudzes, gan tās locekļu dzīvē, Dieva žēlastība un uzticība ir palikusi nemainīga. Par to pateiksimies un to svinēsim dievkalpojumā 11.oktobrī plkst 14.00 Zviedru baznīcā 6 Harcourt Street, W1H 4AG. Dievkalpojumu kuplinās Londonas latviešu koris. Esat mīļi aicināti gan tagadējie draudzes locekļi, gan tie, kam ar draudzi saistās atmiņas, gan tie, kas vēlas draudzi iepazīt! Pēc dievkalpojuma būs sadraudzības brīdis baznīcas zālē un plkst. 15.30 dokumentālās filmas “Dieva putniņi” izrāde. Tajā piedalīsies arī filmas režisore Dzintra Geka. Visi esat laipni gaidīti!

Māc. Elīza Zikmane

Foto: Vidū Londonas latviešu draudzes mācītājs Roberts Slokenbergs, draudzes priekšnieks Dr. T. Priede, mācītājs Jēkabs Gailis. Otrais no labās: Māris Slokenbergs

Fotogrāfijas no draudzes vēstures atrodamas šeit
Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »