Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

66. Sinode un Ģimenes dienas dievkalpojums Rofantā
iesūtīts: 2015.05.13 03:02 rakstīt redaktoram 
drukāt 

2015. gada 9. un 10. maijā Anglijā, Saseksas (Sussex) apgabalā, skaistajā 16.g.s. lauku muižā Rofantā (Rowfant House), norisinajās Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Lielbritānijā gadskārtējā sinode.

Šogad tā pēc kārtas bija jau sešdesmit sestā. Sinodi rīkoja Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Pārvalde Lielbritānijā. Sinode ir Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija, tadēļ piedalīšanās tajā ir īpaši nozīmīga ik katras noteiktās teritorijas pakļauto draudžu pārstāvjiem. Šā gada sinodes īpašais viesis bija LELBĀL jaunievēlētā arhibīskape Lauma Zušēvica, kuras konsekrācija jeb amatā ievešana notika šā gada 19. aprīlī Amerikas Savienotajās valstīs, Čikāgā. Kā zināms, iepriekšējos divdesmit vienu gadu LELBĀL arhibīskaps bija Elmārs Ernsts Rozītis. Lai arī Laumas Zušēvicas kundzei šī nebija pirmā viesošanās Baznīcas sinodē Lielbritānijā, tomēr šoreiz tas bija īpaši nozīmigi, jo viņa bija pirmo reizi šeit kā arhibīskape, kā arī šis bija viņas pirmais ārzemju darba pienākumu brauciens. Par to sinodāļiem bija liels gandarījums un gods. Jaunā arhibīskape tika sirsnīgi sveikta, vēlot visu Dieva palīdzību viņas kalpošanas un dzīves ceļā. Sinodes viesu vidū bija un klātesošos ar uzrunām sveica Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Lielbritānijas un Ziemeļīrijas karalistē Andris Teikmanis un Pirmā sekretāre Valda Pastare, ka arī Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā prezidija priekssede Lilija Zobens.

Sinodē tika uzklausīts un pieņemts LELB Lielbritānijā prāvesta  Dr. Andra Abakuka ziņojums, ilggadējā kasiera Pētera Sviļa ziņojums, revīzijas komisijas ziņojums, tika apstiprināts zvērināts grāmatvedis.  Plašs pārskats tika sniegts par Rofantas muižas īpašumu, tā saimniecisko darbību. Nobeigumā dalībnieki izskatīja dažādus jautājumus par draudžu un kopu nākotnes darbību, raisoties spraigām, auglīgam diskusijām, kurās aktīvu dalību ņēma arī draudžu mācītāji Viesturs Vāvere, Elīza Zikmane, Gita Putce.

Tuvāku jeb tālaku ceļu uz Rofantu bija mērojuši draudžu priekšnieki, vai to pārstavji no visas Lielbritānijas. Sinodē ziņojumus par garīgo un saimniecisko darbību sniedza Apvienotā Londonas un Miera draudze, Austrumanglijas dr., Līdsas dr., Mančesteras dr,. Rietumanglijas-Velsas dr., Vidusanglijas dr. un Ziemeļanglijas-Bradfordas draudze. Un tā kā uz sinodi Lielbritanijā bija aicināti arī parstāvji no Īrijas latviešu luterāņu draudzes un no Gernsijas salas , tad savus pārskatus sniedza arī Īrijas Latviešu Luterāņu draudzes priekšniece Ingūna Mieze un Latvijas Goda konsule Gernsijas salā Lilita Krūze. Sinodāļiem bija iespēja iepazīties arī ar šo latviešu kopienu kristīgās dzīves apstākļiem, savstarpēji rodot iespēju salīdzināt, risināt kādas problēmas, kā arī bagātināties pieredzē.Vienu no lielālakām atšķirībām starp šīm abām kopienām un Lielbritānijas draudzēm notiekti var minēt to apstākli, ka Lielbritanijā draudzes ir senas, ar savu vēsturi, tajās daudz savus dzīves gadus, vai pat visu dzīvi kalpošanai ir ziedojoši tā saucamās “vecās” emigrācijas uzticamie latvieši. Īpaši un ar apbrīnu es vēlētos pieminēt profesoru Dr. Reinhardu Vītolu, kurš savos ļoti cienījamajos gados vēl joprojām ir aktīvs Baznīcas darbā, ir tajā ieguldījis milzu daļu savas dzīves. Tāpat svētigu ieguldījumu, darba stundas un gadus neskaitot, Baznīcai sniedz prāvests Dr.Andris Abakuks, kā arī visi tur pašreiz kalpojošie mācītāji – Gita Putce, Elīza Zikmane, Viesturs Vāvere.  

Sinodē ar mīlestību un pateicību par viņu mūža darbu Baznīcā tika pieminēti nesen Mūžībā aizgājušie prāvests emer. Juris Jurģis un Mančesteras draudzes ilggadējais priekšnieks Emīls Eglītis.

Cerīgi ir tas, ka Lielbritānijā draudžu darbā iesaistās un dievkalpojumos aizvien vairāk piedalās latvieši no jaunās emigracijas gadiem. Darbs Baznīcā ir Dzīvs un turpinās.

Baznīcas sinode ilga visu sestdienu, bet svētdien kā brīniški svētigs turpinājums bija Ģimenes dienai veltīts dievkalpojums Rofantas baznīcā. Kalpoja arhibīskape Lauma Zušēvica, prāvests Dr. Andris Abakuks, mācītāji Gita Putce un Viesturs Vāvere. Arhibīskape īpaši uzrunāja visus baznīcā esošos bērnus, un tas bija ļoti mīļi un saviļņojoši. Berniem pēc tam notika svētdienas skola, kurā kalpoja skolotāja Zane Prauliņa. Dievkalpojumu ar skaisti izpildītām solo dziesmām kuplināja Baiba Svilpe. Nelielais, bet ļoti mājīgais Rofantas dievnams bija pulcējis vairāk ka puss simts ļaužu. Ģimenes, mātes, bērnus. Tika sveikta sirmmāmiņa Irma Erntsone 90 gadu dzīves jubilejā. Aizlūgumi un dziesmas izskanēja mīlestībā  latviešu ģimenēm, mātēm.

Paldies Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Parvaldei Lielbritānijā par šīm divām svētības pilnajām dienām Rofantā.

Ilze Barkus; LELB Latviešu draudzes Īrijā pārstāve.


Foto šeit
Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »