Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Tikšanās ar Pasaules luterāņu federācijas vadītāju bīskapu Dr. Munibu A. Junanu
iesūtīts: 2015.02.15 18:48 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Sestdien, 31. janvārī, LELB Virsvaldes telpās notika PLF vadītāja bīskapa Dr. Muniba A. Junana tikšanās ar Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības pārstāvēm. LLSTA ir vienīgā šāda veida organizācija Latvijā, kas pastāv par sieviešu ordinācijas atjaunošanu garīgajā amatā.


Tikšanās ar M. Junanu LLSTA biedrēm bija liels gods, jo īpaši tādēļ, ka tā notika pēc cienījamā bīskapa iniciatīvas. M. Junans ir pasaulē pazīstams miera un taisnīguma aizstāvis Palestīnā un Izraēlā. Viņa ieguldījums starpreliģiju dialogā, ekumenismā un samierināšanas jomā ir starptautiski atzīts un augsti novērtēts. PLF vadītāja izpratne par taisnīgumu ietver arī sieviešu līdztiesību baznīcas ordinētā kalpošanā.

Uz tikšanos ar augsto viesi bija ieradušās latviešu teoloģes un garīdznieces LLSTA biedres, kuras kalpo luterāņu baznīcās gan Latvijā, gan ārpus tās. Sarunā piedalījās arī PLF Eiropā sekretāre Dr. Eva Sibilla Fogele-Mfato, ar kuru apvienības biedres jau bija tikušās 2012. gadā, kad Latvijā viesojās PLF ģenerālsekretārs Martins Junge.

Sarunas gaitā viesi tika iepazīstināti ar apvienības galvenajām aktivitātēm un ar tām problēmām, ar kādām apvienības biedres sastopas gan kopējā darbā, gan individuālā kalpošanā tā iemesla dēļ, ka Latvijā netiek atzīta sieviešu ordinācija. Ilgstoši publiskajā telpā tiek mērķtiecīgi kultivēts uzskats, ka sieviešu ordinācija ir saistīta ar Bībeles autoritātes graušanu. Tādēļ LLSTA par galveno savu uzdevumu ir izvirzījusi sabiedrības izglītošanu, publicējot dažādus materiālus, tai skaitā arī pētnieciskos darbus, mājas lapā „www.sieviesuordinacija”, kā arī publiski uzstājoties un sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, lai sniegtu objektīvas un patiesas ziņas par sieviešu kalpošanu garīgajā amatā. LLSTA mājas lapa pašreiz Latvijā ir vienīgā, kas regulāri publicē latviešu valodā tulkotas ziņas no PLF mājas lapas. M. Junans un E. Fogele-Mfato izteica atzinību par ziņu tulkošanu un publicēšanu un teica, ka viņi seko līdzi mūsu aktivitātēm interneta vietnē. Darījām zināmu, ka 2015. gada 12. septembrī notiks mūsu organizēta starptautiska konference, kurā atzīmēsim sieviešu ordinācijas četrdesmito gadadienu. Pastāstījām arī par to, ka pirmo sieviešu ordinēšana vēsturiski notika 1975. gada 23. augustā Sv. Jāņa baznīcā. Šajā dievnamā mūsu tikšanās dienā bīskaps M. Junans piedalījās Rinalda Gulbja ordinācijas dievkalpojumā. Taču viņš bija dziļi vīlies, ka esam saņēmušas no draudzes mācītājiem bezpaskaidrojuma kategorisku atteikumu noturēt Sv. Jāņa baznīcā mūsu jubilejas dievkalpojumu, pieminot šo svarīgo vēsturisko notikumu vēsturiskajā celtnē.

Pārrunājām arī 28. janvārī Virsvaldē notikušajā LELB mācītāju konferencē apspriestos priekšlikumus LELB satversmes grozījumiem. Izteicām nesapratni, ka mācītāju trūkumu dēļ tiek izvirzīts priekšlikums grozīt 134. pantu, kas ļautu ordinēt vīriešus ar pieredzi, bet zemāku vispārēju un teoloģisku izglītību, un līdztekus tiek izvirzīts grozījums 133. pantā, lai jau satversmes līmenī liegtu sievietēm tikt ordinētām mācītājas amatā. Visi tikšanās dalībnieki bija vienprātībā, ka situācija ir absurda, jo Latvijā un ārpus Latvijas ir daudz izglītotu sieviešu teoloģu, kuras ilgstoši kalpo jau kā ordinētas mācītājas, kā arī ir teoloģiski izglītotas evaņģēlistes, kuras ir gatavas saņemt ordināciju un kalpot draudzēs. M. Junans atgādināja, ka viņš atzīst sieviešu un vīriešu dzimumu līdztiesību kalpot ordinētos amatos un uz to aicina visas PLF dalībbaznīcas.

Pārrunājām arī to, ka joprojām nav pieejams latviešu valodā tulkots dokuments par dzimuma taisnīguma politiku, kas tika pieņemts jau 2013. gadā. Kaut gan ir vienošanās PLF līmenī šo dokumentu tulkot dalībbaznīcām nacionālajās valodās un izplatīt darbam saviem garīdzniekiem, tomēr Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā tādā veidā dokuments joprojām nav pieejams. Pārspriedām arī daudz citu svarīgu jautājumu, kas saistīti ar apvienības turpmāko darbību.

PLF vadītājs bīskaps Dr. Munibs A. Junans izteica gandarījumu par tikšanos, atzinību par LLSTA paveikto darbu un novēlēja mums Svētā Gara vadību turpmākajā kalpošanā. Viņš piebilda, lai mēs atceramies, ka sievietes baznīcā ir mīlētas un cienītas. Tikšanās ar godājamo bīskapu mums, it īpaši Latvijā dzīvojošajām teoloģēm, atstāja nepārprotamu liecību, ka mēs kā sievietes tiešām esam cienītas, mīlētas un atzītas kalpošanai garīgos ordinētos amatos.
           
Kopš 1984. gada PLF ir atzinusi sievietes kalpošanu ordinētā amatā un apstiprinājusi to kā mērķi, lai turpmāk dalībbaznīcās sievietes tiktu iekļautas šajā kalpošanas jomā. Šāda PLF nostādne ir balstīta bibliskā un teoloģiskā izpratnē, un tā ir saistīta ar luteriskās teoloģijas identitāti.
           
PLF Asambleja 2013. gadā pieņēma dzimumu taisnīguma politiku, kas ir nozīmīgs solis turpmākai sieviešu līdzdalībai baznīcas kalpošanā. Dzimumu taisnīguma politikas mērķis ir vērsts uz to, lai atbalstītu un veicinātu PLF kopienas ceļā uz sieviešu iekļaušanu baznīcas lēmumu pieņemšanas procesos un dažādās kalpošanas jomās, tai skaitā ordinētā amatā. Sievietes un vīrieša līdzvērtība kalpošanā, kurus Dievs radījis pēc sava tēla un līdzības, ir daļa no PLF taisnīguma izpratnes. Pašreiz PLF apvieno 142 dalībbaznīcas ar 72 268 329 locekļiem. Sieviešu kalpošanu ordinētos amatos atzīst 77% no dalībbaznīcām, kuras ietver 93% no PLF piederošajiem locekļiem.
           
M. Junans ir labi informēts par LLSTA darbību Latvijā, un PLF nostādnes dzimuma taisnīguma politikā bija galvenais iemesls, kādēļ tikšanās ar LLSTA biedrēm bija iekļauta bīskapa Latvijas apmeklējuma prioritātēs.
 

Rudīte Losāne,
LLSTA priekšsēdētāja


Pārpublicēts no www.sieviesuordinacija.lvMeklēšana

 

Copyright © 2024; Created by MB Studija »