Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Mūžībā aizgājis prāvests emeritus Juris Jurģis
iesūtīts: 2014.12.10 23:04 rakstīt redaktoram 
drukāt 

(10.5.1927 – 3.12.2014)

Pēkšņi, bet mierīgi 3. decembrī miris prāvests emeritus Juris Jurģis.

Juris dzimis 1927. gada 10. maijā Cēsīs, kur tēvs bija notārs. 1939. gadā Juris uzņemts Cēsu Valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijā, kur mācījies humanitārā klasē un dziedājis skolas korī.


Tāpat kā daudziem viņa vienaudžiem karš pārtrauca skolas gaitas. Juri 1944. gadā iesauca vācu Gaisa spēku izpalīgos un viņš bija spiests atstāt dzimto zemi, vecākus un brāli. Pēc kara viņš 1947. gadā beidza Mirvikas-Flensburgas bēgļu nometnes ģimnāziju un tajā pašā gadā ieceļoja Anglijā. Sākuma gados strādāja lauksaimniecībā un pēc tam fabrikā Londonā. Reizē Juris vadīja vīru dubultkvartetu “Vēsma”, kas arī veidoja vīru balsu kodolu Londonas latviešu korim, kad kori nodibināja 1948. gadā. Juris turpināja savu muzikālo izglītību pie komponista Alberta Jēruma, bija ērģelnieks Londonas latviešu draudzē un piecus gadus skolotājs Londonas latviešu skolā.

Jauns pavērsiens Jura dzīvē bija, kad viņam radās iespēja no 1955. līdz 1958. gadam studēt teoloģiju Mansfīldas koledžā Oksfordā. Oksfordā viņš arī iepazinās ar nākamo dzīvesbiedri Īnidu, un 1959. gada janvārī viņus Mansfīldas koledžas kapelā salaulāja prāvests Edgars Bergs un koledžas galva māc. Dr. Džons Māršs. Juris jau bija nokalpojis kandidāta laiku pie prāvesta Berga un dažas dienas pēc laulībām, 18. janvārī, prāvests Juri ordinēja par Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītāju. Juri izraudzīja par Vidusanglijas draudzes mācītāju, bet kopš 1983. gada viņš bija arī Austrumanglijas draudzes mācītājs.

Blakus tiešajiem draudzes mācītāja pienākumiem Jurim ir arī bijuši daudzi citi. No 1963. līdz 1965. gadam viņš bija Luterāņu padomes īpašuma, Hothorpe Hall, pārzinis, un tur viņš arī vairākus gadus vadīja latviešu bērnu kolonijas. Viņš arī bijis Koventrijas Draudzes skolas pārzinis, Lesteres Latviešu kora diriģents, vairākkārtīgi ievēlēts par Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā locekli.

1995. gada sinodē Juri ievēlēja par Latviešu ev. lut. baznīcas Lielbritanijā prāvestu, un līdz 2007. gadam viņš bija mūsu baznīcas Lielbritanijā garīgais vadītājs. Ilgus gadus viņš bija viens no mūsu baznīcas pārstāvjiem Luterāņu padomē Lielbritanijā un vairākus gadus Luterāņu padomes priekšsēža pirmais vietnieks.

Aiz visa tā stāvēja laimīga un svētīga laulības un ģimenes dzīve. Ģimenē uzauga divi bērni, Andrejs un Anna. Liels prieks bija par četriem mazbērniem. Kopš 1990. gada Juris varēja izveidot tuvas attiecības ar sava brāļa Andreja ģimeni Latvijā. Brāļa meita Sabīne atbrauca uz Angliju turpināt studijas, bet šeit palika darbā un nodibināja ģimenes dzīvi.

Visus garos mācītāja gadus Juris uzticīgi kalpoja savām draudzēm ar visām to kopām, katra citā pilsētā, kam bija jāsniedz garīgā aprūpe. Garš būs to sev tuvu un mīļu cilvēku saraksts, ko Juris izvadījis pēdējā dusā, un visu to viņš darīja ar lielu mieru un labestību. 2007. gadā, sasniedzis 80 gadu vecumu, Juris atkāpās no prāvesta amata un kļuva par prāvestu emeritus. Drīz pēc tam viņš arī izbeidza darboties kā draudzes mācītājs, lai gan vēl labprāt izpalīdzēja ar kalpošanu dievkalpojumos.

Jurim arvien tuvu pie sirds bija mūzika, un atelpu no mācītāja pienākumiem viņš atrada, apmeklējot koncertus un operu izrādes. To viņš turpināja darīt arī aizgājis pensijā. Tāpat viņš turpināja interesēties par mūsu baznīcas dzīvi un līdz pēdējam ar savu padomu piedalījās Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritānijā Pārvaldes sēdēs.

Juri atceroties, archibīskape electa Lauma Zušēvica rakstīja: “Kad viņš ienāca telpā, tā patiesi tapa gaišāka.  Dievs viņam bija devis spēju daudzreiz skatīties uz notikumiem ar labsirdīgu humoru.” Atcerēsimies Juri arī ar psalmista vārdiem: “Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!” (Ps. 73:26).

Prāv. Dr. Andris Abakuks
Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritānijā PārvaldeMeklēšana

 

Copyright © 2024; Created by MB Studija »