Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Pārdomas Visu Svēto dienā
iesūtīts: 2014.11.06 20:12 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Kad viņš laužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa.
Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja, sacīdams:
Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība.
Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.
Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi...

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.
Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.
Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.
Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.
Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība.
Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ.
Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas priekš jums bija.
(Mateja evaņģēlijs 5:1-12)


Mums apkārt ir rudens. Rudens vējos birst koku krāsainās lapas. Dienas ir kļuvušas vēsas un īsas. Daba ir pieklususi un norimusi pēc aktīvās vasaras augšanas, plaukšanas un ziedēšanas. Rudens raža ir novākta. Laukos ir iestājies miers un klusums.
 
Tas ir īss gadalaika apraksts. Kur esam mēs, cilvēki, rudenī? Kur esmu es šodien, Visu Svēto dienā? Pēc kā ilgojas mana dvēsele?

Visi Svētie… Mēs viņus apbrīnojam. Viņi mūs iedvesmo, bet tajā pašā laikā viņi ir tik neaizsniedzami, jo ir tik vienreizēji, bet mēs tik ikdienišķi. Mēs esam cilvēciskas dvēseles.
Vārdam “svēts” ir latīņu valodas izcelsme un nozīmē “izredzēts Dievam” vai “nodalīts, nošķirts Dievam”. Dievišķā klātbūtne cilvēciskajās būtnēs iespaido viņas kļūt svētām un pārveido viņas svētajos.

Svētais Augustīns ir teicis: “Ja viņi, kādēļ ne es? - Ja šie vīri un sievas varēja kļūt svētie, kādēļ to nevaru arī es ar Tā palīdzību, kurš ir Visuspēcīgs?”

Ja viņi, kādēļ ne es?

Baznīca piemin un godina daudzus jo daudzus svētos vīrus un sievas. Visi Svētie. Kur esmu es starp Visiem Svētajiem? Svētie Raksti visus kristiešus sauc par svētajiem, jo Dieva Gars mājo mūsos. Mēs dalāmies Dieva vienotībā ar tiem, kurus saucam par svētajiem, un tas dara mūs līdzīgākus viņiem, nekā mēs paši spējam iedomāties.

Ja viņi, kādēļ ne es? Ar Tā palīdzību, kurš ir Visuspēcīgs.

Skaistajā, auglīgajā un kalnainajā Galilejā ap Jēzu, ap viņu, kurš ir Visuspēcīgs, pulcējas liels ļaužu pulks. Vienkārši, ikdienišķi cilvēki. Cilvēciskas dvēseles. Kādēļ viņi tur bija? Vai tās bija viņu ilgas pēc laimes, mīlestības, harmonijas, pēc svētības, svētuma?
Jēzus pazīst cilvēku ilgas tur tālajā Galilejā un šeit, mūsu draudzēs, mūsu mājās. Pirmais vārds, kuru viņš saka savā Kalna mācībā ir: “Svētīgi…”
Ar vārdu “Svētīgi…” Jēzus savieno mūs ar Visiem Svētajiem. Mēs, cilvēciskās dvēseles, kuras esam garā nabagas, kurām ir bēdas, kuras ir lēnprātīgas, kuras ir izsalkušas un izslāpušas pēc taisnības, kuras ir žēlsirdīgas, kuras ir sirdšķīstas, kuras ir miera nesējas, kuras ir taisnības dēļ vajātas, kuras lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ, esam svētītas. Mēs esam svētīti, jo esam patiesi, atklāti, jo alkstam pēc Dieva, pēc Tā palīdzības, kurš ir Visuspēcīgs. Mēs esam svētīti, jo ilgojamies pēc Dieva.
Jēzus saka: “Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs.”


Baznīcas reformātors Martiņš Luters ir teicis, ka visi, kuri pielūgs Dievu patiesā ticībā, godīgi un no sirds, noteikti tiks sadzirdēti un saņems visu to pēc, kā būs lūguši un vēlējušies.

Šodien ir arī mūsu svētku diena. Katrā no mums ir kas svēts, kas nodalīts, nošķirts Dievam, ko esam saņēmuši mūsu kristībās un Svētajā Vakarēdienā.
“Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdam un savas drēbes mazgājuši  un tās balinājuši Jēra asinīs.” (Atkl.7:14).

Šodien, rudenī, Visu Svēto dienā, es, vienkārša cilvēciska dvēsele jautāju, vai ilgojos būt svētīts, vai ilgojos būt svēts? Vai esmu Galijejas kalnā kopā ar ļaužu pūli, kuri klausās Jēzus mācībā?

Jēzus saka: “Svētīgi…”


Daira Vāvere
Notinghamas Sv.Jāņa koledžas teoloģijas studente

Foto: The Forerunners of Christ with Saints and Martyrs (about 1423-24) Tempera on wood.Meklēšana

 

Copyright © 2024; Created by MB Studija »