Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

64. Sinode un Draudžu dienas
iesūtīts: 2013.05.24 22:07 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Šā gada 18. maijā Ziemeļanglijas pilsētiņa Bradford mazliet vējaini un lietaini, bet tomēr laipni sagaidīja Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā nu jau 64. Sinodes dalībniekus un viesus. Vecāka gadu gājuma kristieši atcerējās, ka iepriekšējo reizi šāds liels notikums Bradford ir bijis vien tālajā 1981. gadā. Tādēļ īpaši iepriecināti bija paši „bradfordieši” un tuvās apkārtnes dalībnieki, kuriem šogad nebija jāmēro tālais ceļš uz Londonas pusi.


Bet, protams, nenoliedzami arī lielākās rūpes par visiem sagatavošanas un norises darbiem bija jāuzņemas mājiniekiem, un tādēļ liela pateicība un atzinība par milzu ieguldīto organizatorisko darbu pienākas mācītājai Gitai Putcei, kā arī brīnišķīgi gardo ēdienu meistarēm – latviešu pavārītēm DVF namā Bradford.

Sinodes darba kārtībā kā allaž tika nesti priekšā ikkatras draudzes priekšnieka ziņojumi, kuri ieskicējoties, veidoja kopīgu bildi par kristiešu un draudžu darbu Lielbritānijā. Izkristalizējās visu kopīgā lielākā rūpe – veco draudžu locekļu aiziešana Mūžībā, jaunu cilvēku mazā ieinteresētība un aktivitāte, kā rezultātā samazinās gan draudžu locekļu skaits, gan finanses. Uzskatāmi tas atklājās skaitļos, piemēram, Mančesteres draudzē, kur no kādreiz vairāku simtu latviešu plašās draudzes ir vairs palikuši tikai 12 draudzes locekļi... Tas, saprotams, skumdina, bet tāda ir realitāte. Situācija ir nopietna, bet ne bezcerīga. Ir tomēr arī jauni, aktīvi cilvēki, kuri vēlas darboties un to tiešām no sirds dara. Jo gan Apvienotās Londonas un Miera draudzē, gan Rietumanglijas – Velsas draudzē, gan arī, protams, citās ir iekļāvušies gados jaunāki cilvēki, kuri vēlas kalpot un dod lielu sava laika, zināšanu un spēka ieguldījumu. Visu sinodes dalībnieku liela atzinība tika izteikta Lielbritānijas luterāņu latviešu draudžu interneta mājas lapas www.draudzes.org.com dibinātājam un uzturētājam Normundam Baronam. Ejot laikam un dzīves straujumam līdz, arī vecāka gadu gājuma ļaudis ļoti atzinīgi novērtē iespēju visu aktuālo informāciju, notikumu pārskatus, fotogalerijas un tml., aplūkot vienkārši esot savās mājās pie datora.

Tomēr „vecie trimdinieki”, kā paši sevi labsirdīgi sauc kara un pēckara gados Lielbritānijā ieceļojošie latvieši, ir nenoliedzami joprojām lielākais spēks un „smadzenes” latviešu Baznīcai Lielbritānijā. Viņu apbrīnojamais entuziasms un spēja daudzu desmitu gadu garumā būt aktīvā darbībā, dot no sevis visu, ko vien spēj, viņu gudrība, inteliģence, dzīves pieredze un mīlestība uz Latviju, uz savu tautu un uz Dievu, tas viss kopā ir iznesis latviešu kristiešus, latviešu Baznīcu cauri gadiem, cauri laikiem - līdz mūsdienām. Tādi cilvēki Lielbritānijas Baznīcā ir daudzi, bet īpaši vēlos pieminēt Prof. emer. Dr. Reinhardu Vītolu un viņa kundzi Zentu, prāvestu Dr. Andri Abakuku un viņa kundzi Rūtu, mācītāju Gitu Putci, prāvestu emer. Juri Jurģi, Pēteri Svili, Ēriku Novadnieku, Emīlu Eglīti... tā varētu saukt vēl un vēl.

Sinodē tika uzklausīts un vienbalsīgi pieņemts arī prāvesta Dr. Andra Abakuka ziņojums. Uzskatāmi atklājās svētīgi paveiktais darbs, nesavtīgi ieguldot savu laiku un sirdi. Līdzīgi varētu teikt par smalki un precīzi izstrādāto Pārvaldes kasiera ziņojumu. Visvairāk diskusijas sinodes darbā izvērtās par mācītāju darba atalgojumu, jo pasliktinoties Pārvaldes finansiālajai situācijai, vairāk atbildības par sava mācītāja atalgošanu turpmāk būs jāuzņemas pašām draudzēm. Tas ir atbildīgi, bet nepieciešami, lai draudzes varētu pastāvēt un lai mācītājiem būtu iespējams pilnvērtīgi kalpot. Gan diskusijās, gan visā sinodes darbā ļoti aktīvi dalībnieki bija mācītāji Ezīza Zikmane un Viesturs Vāvere. Rūpes par savu draudzi, regulāra braukšana un kapošana plašā teritorijā, kristības, iesvētības, bēres...tas viss ir šo (protams, arī pārējo) mācītāju ne vieglajā ikdienā. Un tādēļ, lai būtu iespējams pastāvēt draudzei ar savu mācītāju, ir tiešām ļoti jācer uz draudžu locekļu izpratni un pozitīvu attieksmi sava mācītāja finansiālā atbalstīšanā.

Sinodāļiem bija iespēja arī nedaudz ielūkoties kaimiņu salā esošajā jaunajā LELB Latviešu draudzes Īrijā darbībā. Par to pārskatu sniedza Ilze Barkus, kura draudzē darbojas jau no tās dibināšanas brīža. Īrijas draudze ir jauna, tai rit tikai sestais pastāvēšanas gads, bet tik un tā gan aktualitātes, gan problēmas ir līdzīgas kā „jaunajiem” tā „vecajiem”. Tādēļ šāda pieredzes apmaiņa ir abpusēji bagātinoša. Īrijas draudzes pārstāvji – Ilze Barkus un Laura Druviete saka mīļu paldies par ielūgumu piedalīties Lielbritānijas sinodē un Draudžu dienās, par sirsnīgo, viesmīlīgo uzņemšanu!

Sestdienas pievakare pagāja mājīgā sadraudzībā DVF namā, apmainoties iespaidiem par aizvadīto dienu, daloties pieredzē un vienkārši esot mīļā kopībā. Prāvests Dr. Andris Abakuks ar interesanto stāstījumu un daudzajiem fotoattēliem visiem klātesošajiem vēl deva iespēju neklātienē izceļot Svētās zemes - Izraēlas skaistās un vēsturiskās vietas.

Sinodes īpašais viesis šogad bija Minhenes draudzes mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle, kuras vēstījumu kā svētīgu dāvanu saņēma katrs saulainās Vasarsvētku svētdienas dievkalpojuma dalībnieks Draudžu dienās 19. maijā Bradford Vācu luterāņu baznīcā, un vēl pēcpusdienā DVF namā bija iespēja baudīt Dr. Ilzes Ķezberes-Härles referātu, priekšlasījumu „Garīgā aprūpe vecākās paaudzes vidū – problēmas un prieks”, kurš vēl papildus tika bagātināts ar pianista Reiņa Zariņa klavierspēli.

Svētku noslēgumā vēl mūzika, jo visus interesentus vēlreiz priecēja virtuozais pianists, jaunais latviešu talants – Reinis Zariņš. Vienreizējs pārdzīvojums un gandarījums! Paldies! Paldies arī Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē 1. sekretārei Ievai Jirgensonei par izrādīto godu sinodes dalībniekiem, klātesot un piedaloties sinodes darbā visas dienas garumā.

Ilze Barkus (LELB Latviešu draudzes Īrijā draudzes pr. vietniece un mantzine)


Bildes no Sinodes un Draudžu dienas atrodamas Galerijā spiežot šeitMeklēšana

 

Copyright © 2020; Created by MB Studija »