Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Gana raksts 2012. gada Kristus piedzimšanas svētkos, ievadot anno Domini 2013
iesūtīts: 2012.12.04 23:08 rakstīt redaktoram 
drukāt 


Meklējiet, un jūs atradīsiet!
Mt 7:7b – salīdziniet gada lozungu Ebr 13:14

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

Jēzus vārdi bieži ir izaicinoši, kā šie vārdi no Viņa kalna sprediķa. Pretstatā ar mūsu pieredzi par pasauli. Katrs no mums jau ir meklējis, bet nav atradis. Sākot ar sīkām ikdienas lietām, līdz svarīgiem dzīves risinājumiem.

Apzināsimies, ka Jēzus vārdi šajos gadījumos nav šīs dzīves un pasaules naīvs apraksts, kas diemžēl esošo sajauc ar vēlamo. Jēzus vārdi ir dažkārt apzinātā pretstatā ar šo pasauli. Tajos mēs dzirdam apsolījumu, kas sniedzas pāri šai īstenībai. Kā mierinājums, un vēl biežāk kā mudinājums, norādot uz Dieva valstības mērauklām. Un Jēzus vārdi ir cieši saistīti ar Viņa personu. Tie neizteic tikai kādu pasaules gudrībiņu, bet tajos ir Dieva Dēla īstenošanas spēks. Kā Radītājs ar savu vārdu sauca esamībā pasauli, tā mūsu Pestītājs ar savu vārdu spēj pārveidot to un mūs. Svētīgi ...!

Jau paši Ziemsvētku stāsti liecina: Meklējiet, un jūs atradīsiet! Gudrie no austrumiem saredz zvaigzni un dodas tālā cēļā, meklēt jaunpiedzimušo valdnieku. Un viņi atrod, priecājas ar varen lielu prieku, ieiet namā, ierauga bērnu, krīt ceļos un pielūdz. Un arī vietējie gani saņem aicinājumu meklēt savu Pestītāju, “un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu”. Kārlis Skalbe ar savu Ziemsvētku dziesmu mūsdienīgi izteicis šo atrašanas brīnumu: “Meklētāja ceļš ir galā ... .”

Pateicoties Jēzus Kristus apsolījumam arī mēs varam mūsu ceļu iet droši un mērķtiecīgi. Mums mūsu dzīves jēgu nav jāmeklē izmisīgi. Dievs devis Sevi atrast Vārdā un Sakramentā. Dieva pēdas atrodamas šajā brīnišķīgā pasaulē. Dievs ir mīlestība (Jņ 3:16). Neskaitāmas ir Dieva dotās ceļa zīmes uz atrašanu, kas reiz būs pilnībā. Viņa baušļi un padomi, Viņa pavadīšana Svētā Garā.

Pateiksimies par visiem brīžiem aizvadītajā gadā, kuros esam varējuši Dievu atrast, kaut arī vēl cilvēcīgā nepilnībā. It īpaši pateiksimies, kur tas noticis mūsu LELBĀL, mūsu Baznīcā ārpus Latvijas. Pateicos no sirds, kur amata māsas un brāļi, bet dažreiz arī kāds no draudzes locekļiem bez īpaša amata man ir palīdzējis tā meklēt, lai es atrastu. Paldies par Dieva klātbūtnes zīmēm caur Jums – ar padomu un palīdzību, ar Jūsu viesmīlību. “Mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo” izjūtu arī manā kalpošanā, apzinoties, ka šie vārdi raksturo daudzu mūsu dzīves gaitu. Uz mūžīgām Tēva mājām nācies izvadīt šajā gadā mūsu pirmo sievieti mācītāju Austrālijā, agrāko LELBA pārvaldes priekšnieku un LU Teoloġijas fakultātes dekānu, abus vecākos LELBĀL mācītājus. Bonnā, Vācijā, ordinējām amata māsu no Latvijas kalpošanai Denverā, Amerikā. Rīgā sveicām Otavai un Montreālai izraudzīto mācītāju.

LELBĀL pievienojusies Rīgas Evaņġēliskā Draudze. Lielā dažādībā risinās mūsu meklēšana. Cik labi, ka mūsu visu mērķis ir viens un atrodams: Dievs, Jēzus Kristus Tēvs. Tas, kura ziņā nākošais gads un mūžība.

Novēlu, lai Viņa iezīmē mēs būtu priecīgi meklētāji. Baznīcas locekļi, kas nepretendē uz patiesību, ko bāzt kabatā jeb ar ko tiesāt līdzcilvēkus, kā to darīja Jēzus nonāvētāji farizeji un rakstu mācītāji, it kā atsaucoties uz Dieva Vārdu, it kā aizstāvot to. Šādu ir pilna pasaule, un tie šķel un karo. Bet kā priecīgi meklētāji, kuriem dots apsolījums atrast. Jā, varbūt atbilde mums pat jau ir dota – kaut mēs vien zinātu,
kā pareizi jautāt, kā pareizi meklēt!

Sveicu Jūs kā līdzi meklētājs uz Jēzus solīto atrašanu

Jūsu +Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL Archibīskaps

Meklēšana

 

Copyright © 2019; Created by MB Studija »