Vēsture Archīvs Dievnami
 
Dievkalpojumi
Fotogalerija
Apv. Londonas un Miera
Austrumanglijas
Mančesteras
Rietumanglijas-Velsas
Vidusanglijas
Ziemeļanglijas
Sinode un Draudžu dienas
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Draudzes vēsture (1994.-2006.g.)
Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze dibināta 1994. gadā apvienojoties abām latviešu draudzēm vienā.
Pirmā Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes sapulce 1994. gada martā.
Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes pirmā valde 1994. gada martā: Aizmugurē no kreisās puses: Priekšnieka vietnieks Laimonis Krieviņš, priekšnieks Leopolds Rumba, Eduards Brieze. Priekšā: Kasiere Melita Kipluka un sekretārs Andris Abakuks.
...
...
Teol. kand. Jānas Jērumas-Grīnbergas ordinācijas dievkalpojums Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā Londonā 1997. g. 28. septembrī
Archib. E. E. Rozītis cela uz Sinodi viesojās pie Jāņa un Skaidrītes Apšiem (1999.g.)
Sludinājums draudzes logo izveidei (2000.g.) Logo uzvarētāja Zane Bērziņa.
Valsts svētku dievkalpojums 2000. g. Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā. No kreisās: draudzes māc. Jāna Jēruma–Grīnberga, Rūta Abakuka un Dr. Andris Abakuks
Valsts svētku dievkalpojums 2001. g. Dr. A. Abakuks un draudzes māc. J. Jēruma-Grīnberga
Raksts
Māc. E. Zimane un māc. J. Jēruma-Grīnberga
Mācītāju Elīzu Zikmani ordinē archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis
Mācītājas Elīzas Zikmanes ordinācija 2004.g. 23. maijā Annabergā, Vācijā
...
Lindas Nimrodas iesvētības. No kreisās: māc. Jāna Jēruma-Grīnberga, Linda Nimroda, māc. Elīza Zikmane, prāv. Dr. Andria Abakuks un draudzes priekšniece Rūta Abakuka
Sanākšana skatīties filmu
Ziemsvētku dievkalpojums Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā. Priekšplānā Auziņu ģimene. (2005.g.)
Raksts 2006.g. aprīlī.
Pēc dievkalpojuma sadraudzības kafijas galds 2006. gada jūnijā
  

Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »