Vēsture Archīvs Dievnami
 
Dievkalpojumi
Fotogalerija
Apv. Londonas un Miera
Austrumanglijas
Mančesteras
Rietumanglijas-Velsas
Vidusanglijas
Ziemeļanglijas
Sinode un Draudžu dienas
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Draudzes pirmsākumi (1945.-1993.g.)
Londonas latviešu luterāņu draudze tika dibināta 1945. gadā, savukārt 1948. gadā Londonā tika dibināta Miera draudze. Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze dibināta 1994. gadā apvienojoties abām latviešu draudzēm vienā.
Prāvests Edgars Bergs bija pirmais Miera draudzes mācītājs (1950.g.)
Kristības Ernstsonu ģimenē (1950.g.)
Prāvests Edgars Bergs (1952.g.)
Vidū Londonas latviešu draudzes mācītājs Roberts Slokenbergs, draudzes priekšnieks Dr.T. Priede, mācītājs Jēkabs Gailis. Otrais no labās: Māris Slokenbergs (1954.g.)
Londonas latviešu draudzes mācītājs Roberts Slokenbergs bērnu vidū, draudzes muižā Rowfantā (1954.g.)
Rowfantā. No kreisās - Londonas latviešu draudzes priekšnieks Dr.T.Priede,  mācītājs R.Slokenbergs, Priedes kundze un viņu bērni.
1952.g.
1966. gada 23. aprīlī Sv. Annas un Sv. Agneses baznīca tika iesvētīta luterāņu dievkalpojumiem, kad anglikāņi to nodeva latviešu Miera un igauņu draudzēm. Angļu un pārējās draudzes pievienojās baznīcai vēlāk.
Klātesošo saraksts pirmajā luterāņu dievkalpojumā Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā 1966. gada 23. aprīlī
Trimdas latvietis prāvests Ringolds Mužiks kalpoja kā mācītājs Rietumanglijas un Dienvidanglijas, bet no 1962. gada Londonas Miera draudzē.
Pateicības dievkalpojums prāv. Ringoldam Mužikam. Miera draudze 1969. gada 28. septembrī.
...
Londonā Miera draudzes iesvētes dievkalpojums 1976. g. Prāv. R. Mužiks ar ievēttītajiem R. Āpšu, M. Bergmani, I. Folkmani, K. Folkmani, I. Kociņu, P. Svili, A. Upmaci, I. Visvaldi un L. Visvaldi.
...
No kreisās prāv. Ringolds Mužiks, māc. Ilze Kuplēna-Ewart, māc. Juris Jurģis, māc. Aldonis Putce (1984.g.)
1989. g. 21. oktobrī Rofantā viesojās archibīskaps Kārlis Gailītis no Latvijas.  Bildē no kreisās māc. Elvīra Blūmenfelda-Siliņa, arch. Kārlis Gailītis, Londonas draudzes priekšnieks Jānis Jakars, prāv. Ringolds Mužiks, Vera Mužika, māc. Kārlis Siliņš, Vēra Jakare. (Foto J. Zvirbulis)
No kreisās: Pēteris Pluģis, Laimonis Krieviņš un Hilda Pluģis (L. Krieviņa māsa)

Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »