Dievkalpojumi
Fotogalerija
Apv. Londonas un Miera
Austrumanglijas
Mančesteras
Rietumanglijas-Velsas
Vidusanglijas
Ziemeļanglijas
Sinode un Draudžu dienas
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

61. Sinode, 2010. gads
Divās saulainās dienās 22. un 23. maijā "Straumēnos" notika 61. LELBL Sinode un Draudžu diena ar māc. Viestura Vāveres ievešanu draudzēs. Viesojās Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, mācītājs no Berlīnes Tālis Rēdmanis, mācītājs Īrijā Uģis Brūklene un pārstāvji no Īrijas.
...
Sinodes vadība: no kreisās sēdes vadītājs Pēteris Svilis, Baznīcas Pārvaldes priekšnieks Prof. Dr. Reinhards Vītols, protokolistes Terēze Bogdanova un māc. Gita  Putce
Runu teic viesis no Berlīnes māc. Tālis Rēdmanis
Māc. Uģis Brūklene pasniedz dāvanu no Irijas draudzes prāv. Dr. Andrim Abakukam
Īrijas draudzes dāvana
DVF valdes priekšsēdis Uldis Reveliņš
Garīgā vadītāja prāv. Dr. Andra Abakuka ziņojums
Pārvaldes priekšnieka Prof. emer. Dr. Reinharda Vītola ziņojums
Apv. Londonas latviešu un Miera draudzes piekšnieces vietnieces Ritas Rumbas ziņojums
Austrumanglijas draudzes ziņojumu lasa Derbijas kopas vecākais Gunārs Līcietis
Līdsas draudzes ziņojumu lasa Līvija Upmale
Mančesteras draudzes ziņojumu lasa priekšnieks Emīls Eglītis
Rietumanglijas un Velsas draudzes ziņojumu lasa mācītāja Elīza Zikmane
Vidusanglijas draudzes ziņojumu lasa draudzes priekšnieks Arvīds Piķelis
Ziemeļanglijas-Bradfordas draudzes ziņojumu lasa māc. Gita Putce
LELBL kasieŗa Pētera Sviļa ziņojums
Notiek balsošana
Tiek pieteikti kandidāti Pārvaldes vēlēšanās
LELBL mājas lapas redaktors Normunds Barons ziņo par mājas lapu
Sinodāļi sarunājas
Oficiālā Sinodes bilde
Viesistaba
Vakarēšana pēc Sinodes. No kresās pirmajā rindā: Una Torstere un Ilona Birzgale, otrajā rindā: Sandra un Didzis Mucenieki
Vakarēšana pēc Sinodes
Inguna Mieze stāsta par LELB misiju un draudzi Īrijā
Prof. emeritus Dr. Reinhards Vītols un Dr. Andris Abakuks Vakarēšanā
Vasasvētku dievkalpojums
Māc Viesturs Vāvere tiek ievests Austumanglijas un Vidusanglijas draudzēs
Arvīds Piķelis sasveicinās ar māc. Viesturu Vāveri
Baznīcēni sasveicinās ar garīdzniekiem pēc Vasarsvētku dievkalpojuma
Inese Auziņa Smith sasveicinājas ar māc. Uģi Brūkleni
Inguna un Imants Miezes sasveicinās ar mācītājiem
Māc. Gita Putce sasveicinās ar Liliju Veperi
Pateicība bijušajam Pārvaldes priekšniekam prof. emer. Dr. Reinhardam Vītolam par ilgo kalpošanu LELBL Pārvaldē
Prāv. Dr. Andris Abakuks un Prof. emer. Dr. Reinhards Vītols
LELB Daugavpils bīskapa Eināra Alpes referāts
Pusdienas pārtraukums
Māc. Elīza, Ingūna un Terēze
Normunds, Vitauts un Ilze
Māc. Elīza Zilmane, prāv. Dr. Andris Abakuks un Līciešu pāris
Prāv. Dr. Andris Abakuks un māc. Tālis Rēdmanis
Rūta Abakuka, Īrijas draudzes priekšniece Inguna Mieze un Ilze Barkus
Daira Vāvere, prāv. Dr. Andris Abakuks un DVF valdes priekšsēdis Uldis Reveliņš
Māc. Uģis Brūklene un prāv. Dr. Andris Abakuks
Prāv. emer. Juris Jurģis sarunājas ar Daugavpils bīskapu Eināru Alpi
Priekšnesumu sniedz
Viena no
  

Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »