Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Dievkalpojums
Svētais Vakarēdiens
Uzņemšana draudzē
Kristība
Iesvēte
Laulība
Bēres
Draudzes maiņa
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 


Iesvēte

Jau no tā laika, kad  esat kristīta vai kristīts bērnībā, jūs piederat pie kristīgās Baznīcas. Bet toreiz tie bija jūsu vecāki, kas jūs uzticēja Dieva žēlastībai. Dievs ir teicis uz jums: “Jā,” un tas ir apstiprinājums uz visu mūžu. Bet ir labi, ka pieaugot, jūs varat pati vai pats atbildēt šim Dieva apsolījumam. Tā ir iesvētes nozīme. Pirms iesvētībām būs ievadīšana kristīgā ticībā. Sarunā ar mācītāju jūs uzzināsiet par mācības vielu, mācību ilgumu, un varēsit pārrunāt arī jūsu jautājumus. Ja kādu krista kā pieaugušo, tad kristību mācība ir pielīdzināma iesvētes mācībai.

Atvainojamies, Apv. Londonas draudzē iesvētību kursu šobrīd nevaram piedāvāt.

Kādas tiesības dod iesvēte?

Jūs varat saņemt svēto vakarēdienu visās evaņģēliski luteriskās draudzēs, bet arī daudzās citu konfesiju baznīcās. Jūs varat uzņemties krustvecāka pienākumus, jūs varat laulāties mūsu baznīcā  un jūs varat aktīvi piedalīties draudzes dzīvē: jums ir balsstiesības, kad jāievēl draudzes padome vai valde, bet arī jūs var ievēlēt draudzes amatos.

Līdzdalība draudzē

Katram draudzes loceklim ir arī pienākums aktīvi piedalīties draudzes dzīvē ar tiem talantiem un līdzekļiem, ko Dievs viņai vai viņam devis, lai tādējādi bagātinātu draudzes kopību un nestu svētību sev un citiem. Draudzes locekļi var piedalīties dievkalpojuma sagatavošanā un norisē, lūgšanās, darbojoties ar bērniem, jauniešiem, veicot aprūpes darbu vai administratīvus pienākumus. Mācītājs vai draudžu darbinieki jums palīdzēs atrast tieši jūsu vietu konkrētās draudzes kalpošanā.


Iesvētības "Straumēnos"

<<<<<>>>>>>Meklēšana

 

Copyright © 2024; Created by MB Studija »