Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
2009. gads
2010. gads
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Māsu draudzē Zaļeniekos senas vēstules liecina
Veicot Zaļenieku baznīcas torņa smailes remontu, noņemts dievnama krustu stiprinošais kupols. Līdz pat šim pavasarim tas glabājis unikālus ilga mūža vēlējumus baznīcai - četrus dokumentus, no kuriem pirmais kupolā ielikts 1871.gadā, ceļot baznīcas torni, bet pārējie - katrā no trim remontdarbu reizēm 1899., 1936. un 1979.gadā. Tikai tagad iztulkots līdz šim nezināmais vecākās vēstules teksts.

«Par godu Trīsvienīgajam Dievam un par vēstījumu Zaļās muižas draudzei šis krusts ir uzcelts Zaļās muižas baznīcas jaunuzbūvētajā tornī. Ar Dieva Kunga žēlastību, lai stāv šis krusts, spītējot negaisam un vētrai, paaudžu paaudzēs cauri gadu simtiem..,» vēsta dokuments, ko parakstījuši barona fon Drahenfelsa vārdā baznīcas būvdarbu uzņēmējs O.Dīce, grāfiene Aleksandrīna Mēdema, barona Šepinga atraitne, grāfs Teodors Mēdems, brīvkundze Johanna fon Hāna, Zaļās muižas mācītājs V.Šāks, dr.Černajs, brīvkungs Nikolass fon Hāns, Doroteja fon Šepinga. 138 gadus veco vēstuli iztulkoja Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas speciāliste Ilze Māra Janele.

Katrā nākamajā vēstulē uzskaitīti darbi, kas veikti dievnama atjaunošanā, piemēram, krusta apzeltīšana, ārsienu krāsošana, torņa seguma remonts.
Runājot par torņa kupolā ievietoto dokumentu saturu, draudzes lietvede un pagasta vēstures pētniece Arita Liepiņa atzīst, ka nekā sensacionāla tajos nav. Interesanti, ka 1871.gada dokumentu parakstījušas vēsturē pazīstamas personas. Piemēram, barona Šepings 1850.gadā Zaļeniekos ierīkoja ķīmijas laboratoriju, arī Medemu dzimta ir plaši pazīstama.

Tagadējais draudzes mācītājs Arnis Bergmanis atceras, ka veicot torņa remontu 1979.gadā, nav bijis iespēju pienācīgi novērtēt un izlasīt 1871.gada vēstījumu, jo darbus steidzinājis rudens lieti un slapjdraņķis. Torņa remontu vasarā veikt nav bijis iespējams, jo padomju varas kalpi tam likuši šķēršļus. Jumtam nepieciešamo skārdu varēja dabūt vienīgi gada beigās, kad kolhoziem kaut kas no materiāliem bija palicis pāri. Mūsdienās visu šeit nepieciešamo var nopirkt, taču draudzei līdzekļu trūkst, jo kopējās remonta izmaksas jau pārsniedz deviņus tūkstošus latu.

«Šajos laikos ir sevišķi grūti iet un lūgt ziedot baznīcai naudu. Kaut daudzviet nākas saņemt atteikumu, tomēr ziedotāji atrodas. Vēl gan esam kopā saziedotā summa nav pietiekama,» saka draudzes lietvede Arita Liepiņa.

Torņa remonta gaitā aktualizējies jautājums par torņa kupolu. Tajā ilgāku laiku ir atradies iršu midzenis, kā rezultātā no kapara izgatavotais kupols vietām ir šo kukaiņu izdalītās specifiskās vielas saēsts plāns kā papīrs. Dievnama remontētāji industriālā alpīnisma firmas «IDP» speciālisti centušies veco kupolu atjaunot. Tomēr mācītājs A. Bergmanis pastāv uz to, ka jāizgatavo jauns kupols, kas atšķirībā no vecā atjaunotā droši kalpotu nevis dažus desmitus, bet gan kādus simts gadus. Mācītāja ierosinājumu atbalstījusi draudzes padome. Jauna kupola izgatavošana gan paildzina torņa remontu, tomēr līdz rudenim to cer pabeigt.


Zaļās draudzes baznīcas torņa kupolā ievietoto vēstuļu teksti:

Pirmā vēstule, rakstīta 1871.gadā

Pestītāja tūkstoš astoņi simti septiņdesmit pirmajā gadā, piecpadsmitajā septembrī.

Par godu Trīsvienīgajam Dievam un par vēstījumu Zaļās muižas draudzei šis krusts ir uzcelts Zaļās muižas baznīcas jaunuzbūvētajā tornī.
Ar Dieva Kunga žēlastību, lai stāv šis krusts, spītējot negaisam un vētrai, paaudžu paaudzēs cauri gadu simtiem...(varētu būt citāts no 1.vēstules korintiešiem 1.,17)

A.fon Drahenfelsa vārdā - baznīcas būvdarbu uzņēmējs O.Dīce
Grāfiene Aleksandrīna Mēdema, dzimusi firstiene Līvena, barona Šepinga atraitne
Grāfs Teodors Mēdems
Brīvkundze Johanna fon Hāna, dz.fon Šepinga
Zaļās muižas mācītājs V.Šāks
Dr.Černajs
Brīvkungs Nikolass fon Hāns
Doroteja fon Šepinga

Otrā vēstule, rakstīta 1899.gadā

Pestītāja tūkstoš astoņi simti deviņdesmit devītajā gadā Zaļās muižas baznīcas torņa jumts tika remontēts, un šis krusts pēc tam, kad tas gandrīz 28 gadus negaisu un vētras pieredzējis un tālu apkārtnē kā draudzes ticības rādītājs gaismojies, par jaunu apzeltīts, atkal divdesmit pirmajā augustā torņa smailē uzlikts turpmākām paaudzēm par pamudinājuma, iepriecinājuma un cerību vēsti.

Toutw visca!
Ar tevi ir uzvara!
Psalms 48, 13-15 (...par Cionas torņiem un mūriem...)

Grāfiene Aleksandrīna Mēdema, dzimusi firstiene Līvena, barona Šepinga atraitne
Grāfiene Natali Mēdema, dzimusi grāfiene Pālena
Grāfs Teodors Mēdems
Elizabete Mēdema
Zaļās muižas mācītājs G.Zēzemans
Zaļās muižas ērģelnieks un ķesteris K.Šuberts
(Mūrnieks) J.Strazdiņš, amatnieks

Trešā vēstule, rakstīta 1936.gadā

Tūkstoš deviņi simti trīsdesmit sestajā gadā tika ar Dieva žēlastības palīdzību Zaļās ev.lut.draudzes baznīcā, ārpusē remontēta: ieeju kāpeņi jauni likti ar pamatu balstiem pie torņa durvīm, pie ģērbkambara durvīm, pie baznīcas sānu durvīm, baznīcas ārpuse krāsota, torņa sega izlabota un torņa krusts no jauna apzeltīts. Pie šī svētīgā darba, Dievam godu dodot, ir nenogurstoši dalību ņēmuši: sieviešu komiteja, draudzes locekļi, draudzes vecaji (pērminderi), padome un valde.

Joz.gr.24, 15 „...Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam."

Baznīcas priekšnieks
Valdes locekļi:
Sieviešu komitejas priekšn.
Komitejas locekļi:
Šī darba uzņēmējs:
Revidents:
Zaļās draudzes mācītājs: J.Štāls

Ceturtā vēstule, rakstīta 1979.gadā

Tūkstots deviņi simti septiņdesmit devītajā gadā ar Dieva svētību ir sākts Zaļās draudzes dievnama torņa remonts, uzliekot jaunu cinkotā skārda segumu, un krusts torņa smailē pārkrāsots ar bronzas krāsojumu.

Ievērojamas grūtības sagādāja cinkotā skārda iegāde. Pēc aptuveni divu gadu sarakstes ar izpildu komitejām un sagādes organizācijām, esam šajā gadā saņēmuši 800 kg cinkotā skārda torņa smailes remontam, bet vēl ir nepieciešams cinkotais skārds fasādes karnīžu segšanai.

Paredzēta, ar Jelgavas rajona izpildu komitejas atļauju, baznīcas lielā jumta pārsegšana ar jaunu segumu, nomainot veco dakstiņu segumu pret šiferi, kas lielākajā daļā ir sagādāts.

Neraugoties uz grūtībām, Zaļās draudzes locekļi un padome pašaizliedzīgi ir iestājušies par dievnama saglabāšanu un ar ziedojumiem un darbu dara iespējamo, lai dievnams svētīgi kalpotu un Zaļā draudze saņemtu bagātu Dieva svētību un žēlastību.

Svētā Vārda vēlējums: Jņ.17, 1., 11.

Jēzus, acis uz debesīm pacēlis sacīja: «Svētais Tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko Tu man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs.»

Torņa smailes remontu vada draudzes mācītājs, piedaloties draudzes locekļiem un atbalstītājiem.

Gaitis Grūtups (pārpublicēts ar autora atļauju)
http://www.zz.lv/news/article.html?xml_id=15546


 Iesūtīts: 2009.10.14 14:21


Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »