Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
2009. gads
2010. gads
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Īrijas viesi par Sinodi un Vasarsvētkiem
Pagājušās nedēļas nogalē Anglijā – Daugavas Vanagu fonda īpašumā „Straumēni” notika ikgadējā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārvaldes Lielbritānijā rīkotā Sinode un Draudžu diena.

Arī šogad ar prāvesta Andra Abakuka un LELB pārvaldes Lielbritānijā priekšnieka profesora emeritus Dr. Reinharda Vītola laipnu ielūgumu arī mācītājs Uģis Brūklene un vairāki pārstāvji no Īrijas latviešu draudzes bija tur un kā viesi piedalījās gan Sinodē, gan Draudžu dienā, kuras ietvaros notika arī Vasarsvētku dievkalpojums.

Sestdien, 30.maijā, Sinodes laikā, līdztekus gan prāvesta Andra Abakuka, gan pārvaldes priekšnieka Dr. Reinharda Vītola, gan Lielbritānijas draudžu priekšnieku ziņojumiem un darbības pārskatiem, arī Īrijas draudzes pārstāvji un mācītājs Uģis Brūklene stāstīja par iepriekšējā gada laikā paveikto. Jau pagājušajā pavasarī toreiz mūsu pavisam jaunās draudzes cilvēki piedalījās Sinodē Rofantas muižā un stāstīja par situāciju un draudzes tapšanas vēsturi. Šoreiz jau bija daudz vairāk veikumu, par ko ar gandarījumu un lepnumu pastāstīt.

Pēc vakariņām elegantajā viesistabā notika vakarēšana, kuras laikā mājnieki, mēs, ciemiņi no kaimiņu salas, un arī īpašā viese no Amerikas – LELBA pārvaldes priekšniece prāveste Lauma Zušēvica dalījās pieredzē un domās par dažādām garīgajām un praktiskajām problēmām ārpus Latvijas draudžu dzīvē. Lai arī mūsu situācija un apstākļi ir atšķirīgi no ilgus gadu desmitus trimdā darbojošos draudžu situācijas, kurām ir gan liela pieredze, gan stabils finansiālais pamats, daudzas problēmas ir kopīgas. Kā piesaistīt draudzēm “jaunatbraucējus”, kuri gan Lielbritānijā, gan Īrijā lielā skaitā ir ieradušies pēdējo gadu laikā, kā nodrošināt, ka šie cilvēki saņem informāciju par iespēju saņemt garīgo aprūpi un atbalstu krīzes situācijās, kā arī dzirdēt kristīgo vēsti dzimtajā valodā – par šīm lietām domā kā Amerikā, tā Lielbritānijā un Īrijā. Pēckara trimdas tautiešu izveidoto draudžu lielākā rūpe ir gan draudžu locekļu cienījamais vecums, gan tik dziļi iesakņotās tradīcijas, ka tās ir ļoti grūti, reizēm pat neiespējami mainīt. Savukārt mūsu draudzei vēl tradīcijas jāveido, bet mums visiem - jāaug un jāmainās.
Svētdien „Straumēnu” zviedru zālē notika svinīgs un skaists Vasarsvētku dievkalpojums, kurā kalpoja seši mācītāji, tai skaitā daudziem Īrijas latviešiem pazīstamā mācītāja Elīza Zikmane, un sprediķi teica mācītāja Lauma Zušēvica.

Pēc svētku dievkalpojuma visi baudīja pusdienas, vēlāk noklausījās LELBA pārvaldes priekšnieces prāvestes Laumas Zušēvicas referātu un noslēgumā – baritona Pētera Sviļa koncertu.

Vasarīgi siltais laiks un “Straumēnu” apkaimē skatāmās tik ļoti latviskās ainavas, kā arī visapkārt skanošā dzimtā valoda un pusdienās baudītās desiņas ar skābiem kāpostiem lika sajusties gandrīz kā Latvijā. Ja vien blakus pļavā ganītos brūnaļas, nevis aitas, un putnu dziedāšanu netraucētu netālu esošās autostrādes vienmērīgie trokšņi, pavisam reāli varētu iedomāties, ka esam Latvijā.

Patiesā interese, ar kādu sirmi vīri un māmuļas iztaujāja “īrijiešus” par viņu draudzes dzīvi, par cilvēkiem un nākotnes plāniem, ļauj ticēt, ka šīs skaistās un saturīgās dienas deva pieredzi un gandarījumu gan mums, ciemiņiem no zaļās salas, gan mājniekiem. Mēs saņēmām ārkārtīgi daudz sirsnības un laba vēlējumu, uzzinājām līdz šim garām paslīdējušus faktus par vēsturi, sastapām interesantus un brīnišķīgus cilvēkus un ceram, ka arī paši spējām parādīt savas atvērtās sirdis un domas. Atvadoties asaras iemirdzējās daudzās acīs, prom devāmies garīgi bagātāki, emocionāli aizkustināti un cerībā, ka mums visiem šīs tikšanās palidzēs turpmāk vienam otru izprast vēl labāk.

Īpašs mūsu paldies veltīts prāvesta Andra Abakuka kundzei Rūtai Abakukai, kura bija lieliska un iejūtīga gide nelielajā ekskursijā Birmingemas apkaimē, kas mums izvērtās par patiesi emocionālu un skaistu piedzīvojumu.
Lai cik dažādi mēs esam un dažādi raugāmies uz dzīvi, šīs dienas apliecināja, ka Dieva vārds spēj atvērt visas durvis un sirdis.

 Iesūtīts: 2009.09.14 14:38


Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »