Kalendārs Apkārtraksti Vēsture Kontakti
 
Dievkalpojumi
Londonā
Austrumanglijā
Mančesterā
Rietumanglijā un Velsā
Vidusanglijā
Bradfordā
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 


Austrumanglijas draudze

Vēsture

Latvijas ev. lut. Austrumanglijas draudze dibināta 1948. gada 20. jūlijā. Pirmais draudzes priekšnieks līdz 1951. gada 15. jūlijam ir Mārtiņš Rozentāls. Pēc Mārtiņa Rozentāla, līdz 1954. gada 15. augustam šo amatu pilda Kārlis Zuika. No 1954. gada 15. augusta līdz 1972. gada 18. jūnijam priekšnieka pienākumus pilda prof. Arvīds Apinis. Kopš tā laika priekšnieks ir prof. Dr Reinhards Vītols.

Sākuma gados draudzē ir 8 kopas ar pašu vēlētiem priekšniekiem un valdēm: Ashbourn, Bedford, Corby, Derby, Mansfield, Nottingham, Peterborough un Sibson. Šodien vēl aktīvi darbojas: Bedford, Corby, Derby un Nottingham. Visas kopas iekasē un nodod draudzes kasierim draudzes nodevas un ziedojumus, bet katra kopa saimnieko un ved savas grāmatas kuras pārbauda padomes ievēlēta revīzijas komisija.

No draudzes dibināšanas dienas līdz 1977. gada 1. oktobrim, draudzē par mācītāju strādā māc. Arvīds Dzenītis. Viņa laikā draudze uzceļ savu namu Korbijā, kas sākumā kalpo kā baznīca. Namu iesvēta 1958. gada 8. jūnijā. Korbijas angliski runājošā, Sv. Pāvila luterāņu draudze uzceļ baznīcu un to iesvēta 1964. gada 4. aprīlī. No šīs dienas draudzes nams tiek pārbūvēts un kalpo visām sabiedriskām vajadzībām.

1977. gadā māc. Arvīds Dzenītis pensionējas un pārceļas uz dzīvi Velsā. 1977. gada 18. septembrī notiek māc. Gunāra Abakuka introdukcija Austrumanglijas draudzē. 1982. gada 9. oktobrī māc. Gunārs Abakuks pārceļas uz dzīvi ASV, kur strādā kā mācītājs Miniapoles Sv. Paula latviešu luterāņu draudzē.

Pēc iepriekšējas vienošanās ar Vidusanglijas draudzes vadību, draudze par savu mācītāju aicina māc. Juri Jurģi. Māc. Juris Jurģis draudzes aprūpes darbu sāk 1983. gada 1. janvārī, līdztekus aprūpējot arī Vidusanglijas draudzi. 1995. gada sinode ievēl māc. Juri Jurģi par prāvestu un līdz ar to viņš kļūst par mūsu Baznīcas Lielbritānijā Garīgo vadītāju. Prāvesta pienākumus viņš sekmīgi pilda līdz 2007. gada sinodei, kura prāvesta amatam un Garīgā vadītāja pienākumiem izrauga māc. Dr. Andri Abakuku.

Korbijas kopas rūpīgajām rokām aptrūka spēka kopt un pārvaldīt draudzes namu un beidzot, ar lielām žēlabām pēc grūtas cīņas, draudzes valde varēja no nama šķirties 1995. gada jūlijā.

Prāv. Juris Jurģis, sasniedzot 80 mūža gadus, vēlējās iet pelnītā atpūtā  2007. gada maijā. Šī vēlme viņam piepildījās tikai gadu vēlāk, kad, 2008. gada 1. maijā, draudžu aprūpes darbā stājās māc. Viesturs Vāvere.
 


Māc. Viesturs Vāvere
Draudzes mācītājs
Tel. 0116 2707471
viesturs01@btinternet.com


Kontaktpersona
Astrīda Ligers
astrida.ligers@gmail.com


Meklēšana

 

Copyright © 2020; Created by MB Studija »