Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
2009. gads
2010. gads
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

LELBL 61. Sinode un Draudžu diena
Latvijas evaņğēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā (LELBL) ikgadējā Sinode un Draudžu diena notika no 21. līdz 23. maijam Anglijas vidienē, DVF „Straumēnos”.

21.maija pēcpusdienā uz kopīgām pārrunām par iesvētes macību tematiku sanāca LELBL kalpojošie mācītāji Elīza Zikmane, Gita Putce, Viesturs Vāvere, prāvests Andris Abakuks, prāvests emeritus Juris Jurğis un viesi: Latvijas evaņğēliski luteriskās Baznīcas Latvijā Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, Latvijas evaņğēliski luteriskās Baznīcas Vācijā Berlīnes draudzes mācītājs Tālis Rēdmanis un Latvijas evaņğēliski luteriskās Baznīcas misijas draudzes Īrijā mācītājs Uğis Brūklene ar kundzi evaņğēlisti Harinu Brūkleni.
Sinode savu darbu uzsāka ar prāv. Andra Abakuka vadīto svētbrīdi.  Par Sinodes vadītāju tika ievēlēts Pēteris Svilis, par sekretārēm – māc.Gita Putce un Terēze Bogdanova, mandātu komisijā ievēlēja Emīlu Eglīti un Andreju Dunkeru.

Sinodi, nesot sveicienus, uzrunāja viesi un DVF valdes priekšsēdētājs Uldis Reveliņš. Rakstiskus apsveikumus Sinode saņēma no LELBĀL arch. Elmāra Ernsta Rozīša, LR vēstnieka Eduarda Stiprā, LNPL prezidija priekšsēdes Lilijas Zobens, Rofantas mājas valdes priekšsēža Jāņa Millera. Sveicienus nodeva arī bīskaps emeritus Valters Jaguckis.

Sinode darba dienas pirmajā daļā  uzklausīja ziņojumus, kurus sniedza LELBL prāvests A.Abakuks, Pārvaldes priekšnieks prof. emeritus Reinhards Vītols, Apvienotās Londonas latviešu ev.lut. un Miera draudzes vārdā Rita Rumba, Austrumanglijas draudzes priekšnieka vietnieks Gunārs Līcietis, Līdsas draudzes vārdā Līvija Upmalis, Mančesteras draudzes priekšnieks Emīls Eglītis, Vidusanglijas draudzes priekšnieks Arvīds Piķelis, Ziemeļanglijas–Bradfordas draudzes vārdā māc.G.Putce, Rietumanglijas-Velsas draudzes vārdā māc.E.Zikmane, LELBL Pārvaldes kasieris Pēteris Svilis, Revīzijas komisijas priekšsēdis E.Eglītis, LELBL mājas lapas koordinātors Normunds Barons.

Šajā Sinodē, saskaņā ar trīs gadu darbības termiņu, no jauna tika ievelēta LELBL Pārvalde un Revīzijas komisija. Jaunās Pārvaldes sastāvs: priekšnieks prāv. Andris Abakuks, māc.G.Putce, māc.E.Zikmane, P.Svilis un D.Vāvere. Revīzijas komisijas sastāvs: A.Dunkers, U.Torstere, T.Bogdanova.
Mūsu visu iemīļotais Pārvaldes priekšnieks prof. emer. Reinhards Vītols nekandidēja šajās vēlēšanās. R.Vītols Pārvaldi ir vadījis pēdējos 18 gadus, par galveno mērauklu tās darbam uzstādot lietpratīgu savstarpējo sastrādašanos kā saticīgai ğimenei – tikai Baznīcas labā, ne sekojot personīgām ambīcijām. Archibīskaps E.E.Rozītis savā pateicībā profesoram rakstīja: „...šie 18 gadi ir tikai pati redzamākā izpausme tai plašai un ilgstošai iesaistīšanai mūsu Baznīcas darbā, ko Jūs esat tik daudz ilgāk un tik daudz veidos arī citos draudzes un mūsu sabiedrības Lielbritānijā uzdevumos. Tas ir bijis patiesi mūža darbs. Mēs pateicamies, ka Jūs visu esiet darījis ar to augsto atbildības sajūtu un precizitāti, kas raksturīga Jūsu profesionālai zinātniskai pieejai, turklāt to savienodams ar smalkjūtību un sirds siltumu.”

Sinodes dalībnieki vienojās, ka 2011. gada Sinode  un Draudžu diena notiks 20. - 22. maijā Rofantā. Sinodi noslēdza māc.G.Putces vadītā lūgšana.

Dienas izskaņu Sinodes dalībnieki un viesi pavadīja „vakarējot” neformālā gaisotnē „Straumēnu” viesistabā. Ar savu darbības pieredzi, demonstrējot rūpīgi izstrādātu prezentāciju, klātesošos iepazīstināja viesi  no LELB Latviešu draudzes Īrijā, priekšnieces Ingūna Miezes vadībā. Par savām gaitām, veidojot Berlīnes draudzi, stāstīja māc. T.Rēdmanis.
Nakamajā dienā pēc Sinodes, svētdienā, ar  Vasarsvētku-Svētā Gara svētku dievkalpojumu sākās LELBL Draudžu diena. Dievkalpojumā kalpoja visi garīdznieki, kuri piedalījās Sinodē un dievkalpojumā notika māc. V.Vāveres ievešana Austrumanglijas un Vidusanglijas draudzēs, ko arch.E.E.Rozītis apzīmēja kā kopīgi uzsāktā ceļa svinīgu apzīmogošanu. Sprediķoja bīskaps E.Alpe. Dievkalpojumu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplināja „Straumēnu” jauktais koris. Muzikālo pavadījumu nodrošināja Ināra Āboliņa..
Pēc dievkalpojuma Draudžu dienas dalībniekus uzrunāja bīskaps Einārs Alpe, nolasot ļoti saistošu un daudzu, dziļi personīgu pārdomu izraisošu referātu „Izvēle”.

Ar šiem notikumiem diena vēl nebeidzās, jo pēc garšīgajām, „Straumēnu” saimnieces Ligitas Krievas pusdienām, sekoja „Straumēnu” jauktā kora koncerts. Koris un tā vadītāji Ziedonis un Inta Āboliņi ar koncerta daudzveidīgo programmu atklāja Dieva slavēšanas un klātbūtnes dziļumu.

Virsvaldes locekle Daira Vāvere

Sinodes bildes šeit


 Iesūtīts: 2010.11.29 00:12


Meklēšana

 

Copyright © 2022; Created by MB Studija »