Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs2
2009. gads
2010. gads
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Kristus augšāmcelšanās svētki Rofantā
Jau atklal ir pagājis gads kopš iepriekšējām Lieldienām Rofantā, un tā gada cīruļputeņa! Šis gads ir bijis varbūt smagāks, varbūt savādāks gan latviešiem šai zemē, gan mīļajā Latvijā, tomēr mūsu pastāvošās grūtības nav  samērojamas ar Golgātas ceļu un personīgo upuri, ko Kungs deva kā velti mūsu sirdīm, prātiem un visām sirdīm, kas tic – šeit, tagad un nākotnē.

Lieldienas rītā mazliet neierasti Rofantas dievnams pildījās ar daudzām nopietnām bērnu sejiņām, kas bijīgi gaidīja dievkalpojuma sākumu. Tik daudzu mazu bērnu klātbūtne Rofantas dievkalpojumā ir kā pārsteigums, kas, iespējams, ir liecība un cerība Dieva vārda turpmākai tālāknešanai latviešu sabiedrībā.
 
Remesu ģimenes brāļi Alfs, Maximus, Neo krustvecāku aizgādnībā tika kristīti un nu ir draudzes priekšā solījušīes dzīvot kristīgajā ticībā. Pētera Sviļa dziedājums izjusti papildināja dievkalpojuma un kristību noskaņu, jo īpaši tas sakāms par Pētera Čaikovska dziesmu  „Bij’ Kristus bērnam rožu stāds”.
 
Mācītāja Elīza Zikmane sprediķī priecājas par Viņa Augšāmcelšanos un atgādināja par mūsu visu piederību tīcīgo draudzei, par to, kā mēs dzīvojam savā ticībā (vai- varētu vēl labāk dzīvot), par to, ka ticības liecības mums ir jānes tālāk arī šodien, jo tas ir ne tikai apustuļu un to sievu darbs, kas pirms divām tūkstošgadēm ar svaidāmām eļļām atnākušas pie kapa, atrada to tukšu esam.

Aicinot uz ikviena personīgo atdzimšanu, mācītāja  atgādināja, ka kristībā mums dota Kristus augšāmcelšanās uzvara pār nāvi, kā arī Svētā Gara spēks, lai ne tikai to vienreiz piedzīvotu, bet dzīvotu ar Svētā Gara spēku līdzās ik dienas, jo "...viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki." (Pavila vēstule Titam 3:5-8)
 
Pēc dievkalpojuma pamanījām, ka Lieldienu Zaķis ar Ārijas Brūniņas palīdzību bija sagādājis jo skaistas oliņas, kas tikušas krāsotas vietējās dabas dāvātajās lapās, sūnās un dzinumos. Tās visai drīz tika izmantotas nelielā olu cīkstiņā turpat baznīcas priekštelpā.
 
Pēc dievkalpojuma baudījām Rofantas saimnieču gatavotās pusdienas, un bērni turpināja meklēt Lieldienu zaķa šokolādes veltes muižas apkārtnē.
Helga Cukure
 Iesūtīts: 2010.10.17 19:22


Meklēšana

 

Copyright © 2020; Created by MB Studija »