Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=229

Paulim Urdzem - 100

Normunds
2020.11.26 22:38

Paulis Urdze dzima 1920. gada 21. novembrī un uzauga latviešu ģimenē Lietuvā. Otrais pasaules karš viņu piespieda pamest savu dzimteni. Pēc teoloģijas studiju beigšanas Bonnā viņš kļuva par mācītāju Ziemeļvācijā. Par viņa dzīves un darba centru kļuva Omštēdes bēgļu nometne Oldenburgā. Dziļā ticībā balstītā dzīves nostāja deva Paulim spēku veidot kopienu un dot daudziem cilvēkiem cerību un atbalstu.


Paulis Urdze ir pamatlicējs Latviešu jauniešu un kultūras centram, kas tika atklāts Omštēdē, lai kļūtu par satikšanās vietu vietējiem iedzīvotājiem un plašākām darbībām. Pateicoties atbalstam no Nīderlandes, šī kļuva par vienu no pirmām vietām Vācijā, kur īstenoja kopienas darbu (Gemeinwesenarbeit). Vēl šodien Kulturzentrum Rennplatz ir nozīmīgs sociālā darba centrs Oldenburgā.

Omštēdes nometnē (Lager Rennplatz) ir arī atrodami pirmsākumi pašpalīdzības darbnīcām Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg, kas šodien nodarbina 900 cilvēku ar īpašām vajadzībām. Sākums bija 1957. gads, kad Paulis Urdze kādā nometnes barakā iniciēja darbnīcas nometnes iedzīvotājiem.

Paulis Urdze mira 1985. gadā. Īsais mūžs neļāva viņam pašam redzēt izaugsmi viņa aizsāktajiem projektiem. Tādēļ jo vairāk priecājamies, ka viņa darbs ir nesis augļus, un paši brīnāmies, cik aktuāls ir viņa garīgais mantojums arī šodien.

Ar cieņu,
Gita Putce, Mārtiņš Urdze, Tabita Urdze un Toms Urdze