Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=207

Archibīskapes sveiciens Pļaujas svētkos

Normunds
2018.09.27 21:21

Ir lietains rīts. Pēc orkāniem un vētrām, kas savās pēdās atstāj postu, plūdus un cilvēkus bez mājām, lietus daudziem izraisa rūpes, ja ne bailes. Milvokos zeme vēl pietiekami izslāpusi, ka spēj uzkrāt lietu.

Dažādi apstākļi to visu spēj mainīt, un to vislabāk zina zemnieki - tie, kas kopsolī ar Dievu strādā un dara visu, lai zeme nestu augļus, kas paēdina pasauli. Burtiski. Ceru, ka pārdomājot Pļaujas svētku dziļo nozīmi latvju zemniekiem, paši pakavēsimies pārdomās par zemi un tās augļu svētību, vai arī vietām apdraudēto stāvokli.

Lasu 1900. gadā Jelgavā izdoto Agendu - garīdznieku rokasgrāmatu. Ieraksts liecina, ka tā veltīta tiem, kas kalpoja evaņģēliskām Lutera draudzēm krievu laikā. Kāda bija viņu kalpošana draudzēs tik sen atpakaļ? Domāju, cik daudz, bet arī, cik maz ir mainījies. Ir skaidrs, ka tie, kas to rakstīja, bija labi skolotāji. Garīdznieki saņem ļoti pilnīgus norādījumus Dievkalpošanai un svētdarbībām. Ir arī skaidrs, ka Agendas autori pazina savu draudžu locekļu dzīves un vajadzības.

Piemēram, Pļaujas svētkos paredzētam dievkalpojumam garīdznieks, atkarīgi no tā gada apstākļiem, varēja izvēlēties starp trīs introitiem un trīs kolektes lūgšanām.
• Bagātā gada introits vēsta: “Baudat un redziet, ka tas Kungs ir labs! Alleluja! Svētīgs, kas uz viņu paļaujas. Alleluja!” Tā tai gadā zemnieks priecājās par necerēti labo kartupeļu ražu.
• Plānā gada introits liecina: “Tas Kungs ir tuvu visiem, kas viņu no sirds piesauc. Alleluja! Viņš paklausa viņu saukšanu un palīdz tiem. Alleluja!”
• Tukšā gada introits mierina: “Mums ir Dievs, kas pilnīgi izpestī. Alleluja! Un pēc tā Kunga ir izvešana no nāves. Alleluja!” Un tomēr atskan Alleluja, jo vēl varbūt ko var lauki dot.

Līdzīgi introitiem, trīs kolektes lūgšanas atklāj tik daudz par mūsu tautas vēsturi un saikni ar zemi, kas reizēm svētī, reizēm atstāj tukšā. Daudz vēl no tām varam smelties gudrību, kad mūsu darbs nes daudz augļu, kā arī tad, kad pēc visām pūlēm paliekam ar tukšām rokām.

• Bagāta gada kolekte aicina pateikties un lūdz, lai Dievs pats atgādina dāvanas “pareizi, pēc Viņa prāta lietot, lai pēc nāves topam sakrāti tavos debesu šķūņos caur Jēzu Kristu”.
• Plānā gadā kolekte atklāj vajadzību paļauties, ka Dievs izdala savas dāvanas pēc Viņa mūžīgās gudrības. Pazemībā draudzes locekļi dzirdēja vārdus Dievam: “Kam viegla lieta, palīdzēt tiklab ar daudz, tā ar maz, svētī to mazumu, ko esam pļāvuši. Dod mums to saņemt un baudīt ar pateicību un vienumēr ticībā uz tevi, un mīlestībā savā starpā staigāt tavos ceļos...”
• Visdziļāk dievlūdzējs, šķiet, pārdzīvo kolekti tukšā gadā. Piedzīvotais trūkums tiek uzskatīts par pelnītu sodu. “Svētais, taisnais Dievs, mēs apliecinajam tavā priekšā, ka ar saviem grēkiem gan esam pelnījuši, ka tu mūs piemeklē ar grūtiem, sāpīgiem laikiem un mums piešķir lielas skumjas un bēdas, bet mēs nākam ar atgriezīgu sirdi un tevi lūdzam, apžēlojies par mums, novērs badu, tas mūs bēdina, un dod mums žēlīgi ar savu visuspēcīgo roku mūsu dienišķo maizi, liec mums vienumēr stipri paļauties uz tavu palīdzību un atrast žēlastību, Jēzus Kristus, tava Dēla - mūsu Pestītāja dēļ.”

Kaut mēs droši vien neteiktu, ka tas ir Dieva sods, ja lauki izkaltuši un nav pat ko pļaut, zinām, cik grūti pašiem izjust Dieva žēlastības apsolījumu patiesīgumu, ja piedzīvojām smagas neveiksmes, par spīti tik pat smagam mūsu darbam um visiem centieniem. Tukšā gada kolektes lūgšana ir tik patiesa, jo dievlūdzējs tomēr nezaudē cerību atrast žēlastību ne sevis, bet Jēzus Kristus dēļ.

Ir tuvu Pļaujas svētki. Kāds bijis pagājušais gads, kad mūža laukos esi sējis darba stundas, lūgšanas? Vai esi sagaidījis iecerēto pļaujas svētību, vai arī to ir bijis jāpārdefinē? Vai bijis jācīnās, lai arvien ticībā apliecinātu, ka gan bagātos, gan plānos, gan tukšos laikos Dievs ir un būs klāt? Rakstot, ziņās klausos kā stāsta par plūdu apdraudētām pilsētām un domāju, kā varu palīdzēt. Citur jau lietus pārstājies, bet ne tur, kur tas patiešām nes postu...

Ko darīt? Iedomājos - laiks vērsties pie jums! Reiz un vēl šodien Dievs latvju zemi svētījis ar gudriem. smagi strādājošiem zemniekiem. Reiz, un vēl vairāk šodien Viņš mūs ir svētījis ar izciliem zinātniekiem, inženieriem, tehnoloģijas speciālistiem, tas ir - ar jums, kas tik daudzi strādājat profesijās, kuru darba sekas arvien vairāk ietekmēs to, cik veselīga būs šī pasaule. Pasakiet mums, ko vēl varam darīt? Stāstiet, brīdiniet, māciet mūs! Strādāsim un lūgsim kopā, katrs lai ko labu varētu darīt, jo ir tikai viena pasaule mums visiem, un uz tās zemes augļiem cer arvien augošs Dieva bērnu skaits.

Caur plūdiem, sausiem laikiem, bīstamām vētrām, darbs Dieva druvā nekad nebeidzas. Tu esi daļa no tā. Lūgsim, lai katra mūsu rīcība un izvēle nestu svētību, lai šie Pļaujas svētki jums kļūtu dziļi nozīmīgs brīdis pateikties Dievam un iespēja apmierināt dvēseles izsalkumu vai garīgās slāpes Jēzū! Atvērsim no jauna savas sirdis Dāvida vārdiem, kas cildinot Dievu dalījās patiesībā: “Visu acis raugās uz tevi, un tu dod tiem barību īstajā laikā, tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro.” (Ps 145:15-16) Kas par Pļaujas svētku dāvanu!

Priecīgus, svētīgus Pļaujas svētkus!

Jūsu
+ Lauma