Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=201

Daugavas Vanagu Fonda rezolūcija atbalstot latviešu baznīcu ārpus Latvijas

Normunds
2018.04.25 16:28

Daugavas Vanagu Fonda (DVF, Lielbritānijā) valde, sēdē 23.aprīlī, 2018. gadā, vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, atbalstot latviešu baznīcu ārpus Latvijas:

DVF valde izsaka sirsnīgu pateicību Latvijas Evanģēliski-Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) draudzēm un garīdzniekiem par praktisko un garīgo atbalstu, ko tie snieguši latviešu bēgļiem, karavīriem un trimdas kopienām Lielbritānijā, kā arī visā pasaulē, okupācijas gados, kā arī par to darbu, ko baznīca šodien veic, apvienojot jauno latviešu diasporu mītņu zemēs. 

Vairāk kā  puse no Latvijas pirmskara baznīcas mācītājiem, ieskaitot baznīcas vadītāju, arhibīskapu, Teodoru Grīnbergu, devās bēgļu gaitās, Otrā pasaules kaŗa laikā, un trimdā turpināja savu darbu. Gandrīz piecdesmit gadus, LELBāL turēja augstu Latvijas karogu, kamēr Latvijā baznīca tika apspiesta un pakļauta padomju režīmam. Nav apšaubāmi, ka latviešu luterāņu baznīca ārpus Latvijas ir cienīga, kopā ar padomju laika baznīcu Latvijā, sevi uzskatīt par pirmskaŗa Latvijas baznīcas pēcteci.

Tomēr, vairāku partiju deputāti Saeimā ir iesnieguši likumprojektu, bez pienācīgām iepriekšējām konsultācijām, kas pasludina padomju laika luterisko baznīcu par vienīgo pirmsokupācijas laika luterāņu baznīcas tiesību pārmantotāju. DVF valde izsaka nožēlu par šādu mēģinājumu pārrakstīt okupācijas laika vēsturi, un uzskata, ka valsts iejaukšanās baznīcas jautājumos ir pretrunā ar Satversmes pantu, kur rakstīts: “Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.”

Latvijā tiek pašlaik aktīvi pārrunāts jauns diasporas likums, kas rāda, ka valsts ir norūpējusies par saviem tautiešiem ārzemēs. To ņemot vērā, un tikai dažus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām, DVF valde ir pārsteigta, ka apakšā minētie Saeimas deputāti, ir iesnieguši likumu grozījumus, kuŗus nevar citādi uzskatīt, kā  atklātu un nepamatotu uzbrukumu latviešu baznīcai un diasporas latviešu sabiedrībai. 

Pretrunīgos likumu grozījumus Saeimā virza* zemāk minētie deputāti:

•    Ringolds Balodis (Nacionālā apvienība)
•    Gaidis Bērziņš (Nacionālā apvienība)
•    Augusts Brigmanis (Zaļo un Zemnieku savienība)
•    Nellija Kleinberga (Latvijas Reģionu apvienība)
•    Gunārs Kūtris (No sirds Latvijai)
•    Imants Parādnieks (Nacionālā apvienība)
•    Jūlija Stepaņenko (Saskaņa).

* Deputāts, Hosams Abu Meri (Vienotība), atsauca savu parakstu.