Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=175

Svētā Gara svētku rītā. . .

Normunds
2016.05.16 01:21

Šis rīts uzausa dzestrs. Domāju, cik tomēr labi, ka mēs šodien cits citam varam novēlēt dzīvības caurstrāvotus Svētā Gara svētkus atzīmējot Kristus Baznīcas dzimšanas dienu!


Mūsu draudzēm Austrālijā nav vasaras laiks, tādēļ Vasarsvētku apzīmējums, kaut tik skaists, nebūtu tik pilnīgs kā tas, kas liek domāt par Svēto Garu, kas dzīvu dara!  To raksturojam atrodam Nikajas ticības apliecībā.  Kā toreiz, tā vēl šodien, Svētā Gara spēkā top draudzes, top jauni mērķi, un nespēj klusēt tie, kas pēkšņi no sirds grib dziedāt Viktora Kaminska vārdus:

Liesmas, Kungs, met jaunas liesmas Pagurušās dvēselēs,
Lai kā debespulku dziesmas Tās uz augšu ceļ un nes.
Lai mēs savu skatus ceļam, Kur redz Dieva draudzi zeļām.
Dodi jaunu garu, Dievs: To no sirds mēs lūdzamies!


Tas dziesmas trešais pants, kas lūdz pēc jaunām liesmām.  Vai tās atšķirīgas no tām, kas reiz bija?  Jeb vai lūgšana atklāj, ka no jauna jālūdz pēc Tā spēka, kas dzīvu dara!  Ne tikai šodien, bet katru dienu.

Lai Kristus Baznīcai visur, lai katrā tās piederīgā sirdī un dvēselē, jaunas ticības liesmas dāvinātu spēku kalpot, kopā sanākt, lūgt un dziedāt!   Svētais Gars, kas dzīvu dara, lai iedrošina un iepriecina jūs ikvienu, kas tuvumā un tālumā pasaulei vēl atgādina:  šī ir tā diena, ko Dievs ir devis!  Un Kristus Baznīca līksmo un katrā draudzē Dievam pateicās, ka kopā atzīmējam tās dzimšanas dienu, kas vēl dzīvo, Svētā Gara iedvesmota!   

Jūsu
+ Lauma Archibīskape 


(Foto: N. Barons)