Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=172

Video: Kas ir LELBĀL?

Normunds
2016.09.08 00:54

Priekšlasījums: LELBĀL prāveste Ieva Graufelde "Baznīcas pašizpratne mūsdienu Latvijas kontekstā"

Konference-diskusija: “Luteriskās baznīcas loma Latvijas sabiedrībā”. Rīgas Lutera draudzes namā, Torņakalna ielā 5, Rīgā, 27.02.2016.