Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=167

Zaļenieku Zaļās draudzes baznīcas jumta renovācija

Normunds
2016.01.10 15:59

Apv. Londonas un Miera draudzes māsu draudzē - Zaļenieku Zaļā draudzē, liels notikums aizvadītajā gadā bija jumta renovācija. Skatiet video.


Sveiciens no Zaļenieku Zaļās draudzes. "Vēlos pastāstīt, cik aizvadītais gads mūsu draudzei ir bijis pārsteidzošs. Neviens kaut kam tādam nespējām noticēt. Mēs jau daudzus gadus lūdzāmies un krājām naudu baznīcas jumta remontam. Cītīgi rakstījām uz visiem iespējamiem fondiem pieteikumus, lai iegūtu finansējumu. Šogad Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija mums iedalīja 20 000 EUR, kas lika sasparoties vēl vairāk, lai piemeklētu iztrūkstošo daļu. Mūsu uzņēmīgais mācītājs Guntars Lūsītis devās pie visiem zemniekiem un uzņēmējiem, lūgdamies pēc palīdzības, un neticamā kārtā visi bija ļoti atsaucīgi! Izdevās savākt ziedojumus, lai jumtam pietiktu! Slava Dievam! Kad vērosiet šo video, kura adresi te pievienoju, tad lūdzu domājiet par to, ka arī jums visiem esam pateicīgi, gan par ziedojumiem, kurus esam no jums saņēmuši, gan par lūgšanām, kuras esiet sūtījuši uz debesīm!

Šodien visi tiksimies mūsu Dievnamā. Zinām, ka baznīca būs ļaužu pilna. Svētdienas skolas bērni sniegs skaistus priekšnesumus, un no jauna piedzīvosim Kristus bērniņa piedzimšanas brīnumu. Mēs lūgsimies par savām māsu draudzēm, arī par jums visiem, bet īpaši - par mieru pasaulē! Dikti trauksmaina un nemiera pilna tā kļuvusi.
No sirds novēlam Dieva svētību un žēlastību jums visiem gan Ziemassvētku laikā, gan visā nākamajā - 2016.gadā!

Arita Liepiņa
Zaļās draudzes rakstvede (2015.g. 24.decembrī)"

• Atklāšanas pasākuma video no Zaļenieku Zaļās Draudzes baznīcas jumta renovācijas 2015 gadā.

• Zaļenieki 2015, Latvija • Filmēja: Aras Noreika • Montēja: Nauris Brūniņš • Dziesma: " Sākums - Jorspeis"