Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=142

Prāveste Lauma Zušēvica ievēlēta par LELBĀL Bīskapi

Normunds
2014.10.21 23:56

Bīskapa (Archibīskapa) vēlēšanu komisija savā sēdē Sietlas baznīcas telpās š.g. 15. oktobrī konstatēja, ka balsstiesīgo sarakstā ir 184 vienības – draudzes, garīdznieki un draudžu darbinieki – ar 205 balsīm. No izsūtītām 183 vēlēšanu materiālu aploksnēm, saņemtas 172 atbildes ar 196 balsīm (95%).


Prāv. Lauma Zušēvica saņēma 140 balsis, prāv. Andris Abakuks 35 un prāv. emer. F.T. Kristbergs 19 balsis. Viena balsosanas zīme bija tukša, un viena nederīga.

Baznīcas Virsvalde ir apstiprinājusi  vēlēšanu rezultātu.

Balsoja draudzes no 10 dažādām zemēm – ASV, Austrālijas, Belģijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Krievijas (St. Peterburgas), Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas un Zviedrijas.

Augstais balsošanas dalībnieku procents un izteiktā interese par vēlēšanām un to rezultātu norāda, ka mūsu Baznīca ir dzīva un darbīga.  Novēlam jaunievēlētai Bīskapei  ar  Dieva svētibu  vadīt mūsu Baznīcu nākošos septiņus gadus un draudzēm  strādāt līdzi  ar uzticību, sadarbību un mīlestību.

Juris Cilnis, Vēlēšanu komisijas priekšsēdis,
Sietlā, 2014.g. 16. oktobrī

Foto: Prāv. Lauma Zušēvica viesojas "Straumēnos" (Fotogrāfs: N. Barons)