Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=140

Savstarpēja atzīšana kopējam darbam

Normunds
2014.10.02 21:33

Anglikāņu baznīcas Jorkas (York) archibīskapa rezidencē Bishopthorpe šī gada 19. septembrī svinīgā dievgalda dievkalpojumā tika parakstīts savstarpējas pilnīgas atzīšanas un ciešas sadarbības līgums starp Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL) un Eiropas anglikāņu kā arī Skandināvijas un Baltijas luterāņu baznīcām.


Pēc Somijas pilsētas Porvo nosauktais vienošanās dokuments visai šo baznīcu savienībai devis vārdu Porvo kopība. Porvo vienošanās dokuments tika pieņemts 1992. gadā, bet Latvijas luterāņu un anglikāņu vienošanās pirmsākumi bijuši jau 30os gados, pirms Otrais pasaules karš šīs sarunas pārtrauca. Sākot ar 1994. gadu Porvo dokumentu parakstījušas visas šīs baznīcas, kā pēdējā Dānijas luterāņu baznīca 2010. gadā, - izņemot mūsu Baznīcu Latvijā.

Kopš 2010. gada LELBĀL un mazā Luterāņu Baznīca Lielbritānijā (LBL) Porvo piedalījās kā “observer” - novērotāji. Porvo baznīcu prezidējošie bīskapi no 2013. gada 20.-22. oktobrim tiekoties Rejkjavikā vienbalsīgi piekrita mūsu abu baznīcu uzņemšanai turpmāk pilntiesīgā lomā, un aizvadītā gadā tās baznīcas, kurās šim solim vajadzēja sinodālu piekrišanu, to arī panāca. Uzņemšanas dokumentus līdz ar mani un LBL bīskapu Martin Lind parakstīja abi Porvo kopienas priekšsēži - Kopenhāgenas luterāņu bīskaps Peter Skov-Jakobsen un Dublinas anglikāņu archibīskaps Michael Jackson, kopā ar Norvēġijas prezidējošo bīskapi Helgu Haugland Byfuglien un mājas tēvu Yorkas archibīskapu John Sentamu - kā lieciniekiem.

Iepriekšējā vakarā mana kundze Vera izkārtoja baltiešu tikšanos: ar Igaunijas archibīskapu Andres Poder un māc. Tauno Teder, Lietuvas bīskapu Mindaugas Sabutis un māc. Darius Petkunas, un par Eiropas lietām, ieskaitot Baltijas valstis, atbildīgo anglikāņu bīskapu David Hamid, un prāvestu Dr. Andri Abakuku ar kundzi Rutu. Diemžēl Jorkā no mūsu Baznīcas Latvijā neviens nepiedalījās, kaut tā joprojām ir novērotāja lomā un archibīskaps Jānis Vanags LELBĀL uzņemšanu bija atbalstījis.

LELBĀL piederībai Porvo saimei ir ne tikai principiāla, bet arī liela praktiska nozīme – īpaši zemēs ar lielām anglikāņu baznīcām. Piemēram, garīgo darbinieku savstarpējā atzīšanā vai telpu lietošanā. Pirmā pielietošana notiks ar to, ka agrākā bīskape emerita un kopš pārcelšanās uz Latviju atkal LELBĀL mācītāja Jāna Jēruma-Grīnberga tiks ievesta amatā kā Rīgas Anglikāņu draudzes mācītāja jau 30. oktobrī. Ja arī formāli Porvo kopība attiecas uz Eiropas baznīcām, tad balstoties uz to, arī Austrālijā, Jaunzēlandē vai nupat Kanādā atverās daudzas durvis. Eiropā to personīgi piedzīvoju Īslandes vadošās bīskapes Agnes Sigurdardottir konsekrācijā Rejkjavikā 2012. gada Jāņos, LBL jaunā bīskapa Martin Lind ievešanā Liverpūlē 2014. gada 11. janvārī un Zviedrijas archibīskapu nomaiņas ceremonijās 2014. gada 14./15. jūnijā Uppsalā, kad šajā amatā kā pirmā sieviete stājās līdzšinējā Lundas bīskape Antje Jackelen. Jauku kopību pieredzēju jau aprīlī tiekoties Jaunzēlandē ar Christchurch anglikāņu bīskapi Viktoriju Matjūs (Victoria Matthews), kas savā japāņa architekta veidotā kartona pagaidu katedrālē mums aizdeva dievmaizītes un ar kuru, agrāku kanādieti no Toronto, izsmeļoši apspriedāmies arī sekojošā dienā. Starplaikā arī Church of England pieņēmusi lēmumu par labu sieviešu konsekrācijai bīskapes amatā. Mūsu LELBĀL uzticēts, no šī gada 27.-30. novembrim Bad Bollā, netālu no Esslingenas, uzņemt Porvo konsultāciju “Ethics and Economics”, tā tad starptautisku konferenci par ētikas nozīmi saimnieciska pasaulē.

Pateicos visiem, kas LELBĀL palīdzējuši ievest šajā nozīmīgā baznīcu kopībā, pieminot prāvesta Ringolda Mužika ieguldījumu, un Jānas Jērumas-Grīnbergas padomu pēdējos gados. Lai Dievs dod, ka mūsu kopējā liecība būtu Dievam par godu un latviešiem līdz ar visiem ap mums par svētību!

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis
(Foto: www.porvoocommunion.org)