Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=126

Latvijas Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas vārdā archibīskaps Elmārs E. Rozītis izsaka līdzjūtību Zolitūdes upuriem

Normunds
2013.11.23 21:08

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas vārdā izsaku dziļu līdzjūtību tiem daudziem, kas ēkas Zolitūdē avārijā paši cietuši vai zaudējuši mīļus cilvēkus.


Noskaidrot cēloņus un atbildību ir valsts iestāžu pienākums. Lielo KĀPĒC ļaunumam pasaulē un tās katastrofām neviens cilvēks nespēj izdibināt.

Tomēr, ticībā Dievam mēs varam paļauties uz to, ka arī mums neaptveramais un nepieņemamais ir ietverts Viņa žēlastībā. Dievs lai ir ar katru viņa sāpēs un bēdās. Tieši šādos brīžos izjūtam mūsu saderību visā pasaulē, un centīsimies to izpaust palīdzot, cik vien spējam.

Aicinu visas mūsu Baznīcas draudzes, šo dienu dievkalpojumos pieminēt šo lielo traģēdiju un aizlūgt.

Dievs ir teicis: “Nebīsties, es esmu Pirmais un Pedējais un Dzīvais. Es biju miris, un redzi – es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas.” (Atklāsmes grāmata 1:17b-18)