Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=119

Aptaujas "Cik tālu Tu dzīvo no latviešu dievnama" rezultāti

Normunds
2013.08.12 02:18

Ir noslēgusies aptauja, kurā draudžu mājas lapas appmeklētājiem jautājām cik tālu viņi dzivo no tuvākā dievnama, kur notiek latviešu dievkalpojumi Lielbritānijā?


Apmēram pusei dievnama apmeklētāju (54%) jābrauc no vienas līdz pusotrai stundai. Piektdaļa apmeklētāju (19%) ir priviliģētākā stāvoklī, jo ceļā pavada vien pusstudu vai var aiziet pat ar kājām. Savukārt bija arī tādi (11%), kuriem ceļā jāpavada vairāk par divām stundām. Interesanti, ka tik pat daudz (13%) bija arī tādu, kuri nedzīvo Lielbritānijā, bet mūsu portālu apmeklē. Paldies par Jūsu balsīm. Piedalieties jaunajā aptaujā “No kura laika Tu esi kristietis?”

Normunds Barons
draudze.org.uk redaktors