Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Archibīskapes sveiciens Valsts svētkos
iesūtīts: 2017.11.20 02:30 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes un savā vārdā sveicam jūs Latvijas Valsts Svētkos! Dievs lai sargā un svētī Latviju!

7 minūtes 7os no rīta 365 dienas!

Pēc 365 dienām klāt būs Latvijas valsts simtgades diena.  Aicinu LELBĀL visā pasaulē katrā no šīm dienām pavadīt vismaz 365 sekundes, lūdzot kopā ar mūsu latvju tautu.  Tā  kā 365 sekundes ir 6.08333 minūtes iesaku noapaļot uz 7 minūtēm, lai būtu būtu vieglāk atcerēties. 

Un, kas, ja mēs norunātu, ka visi LELBĀL locekļi, vai te dzīvotu Austrālijā, vai Latvijā, Venecuēlā vai Īrijā, katrs būtu lūgšanā tās 7 minūtes, katru rītu pulksten 7?  Ar pirmiem saules stariem lai celtos mūsu lūgšanas, vienotas ar mūsu tautu un ar Dievu, kuŗam pateicamies par šo dienu un katru nākamo!
 
Apbrīnojamā žēlastībā Dievs turpina svētīt mūsu latvju tautu visā pasaulē ar iespējām kopā sanākt un lūgt par citiem un ar citiem mūsu tautas brāļiem un māsām.  Latvijas Republikas Kultūras ministrija rakstīja: “Simtgades norises veidotas, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei, kā arī aizsāktu ilgtermiņa aktivitātes, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, bērniem un jauniešiem.” Atsauksimies! 

7 minūšu laikā droši, ka varam lūgt, lai Dieva Gars iedvesmo un dāvina radošas idejas un atklāj, kā mēs varam vēl vairāk kalpot, lai mūsu tautas bērni, jaunieši, sirmgalvji -  katrs  izjustu mūsu un  Kristus mīlestību.  Lai katram atjaunotos cerība, ka patiesi mūsu vidū pidzīvojam dziesmas vārdus:  “Mēs viena tauta, viena saime…”

Dievs lai dāvina skaistus svētkus!  Būsim vienoti priekā, pateicībā un tautas mīlestībā!  Sāksim ar lūgšanām, jo tās ir tik dārgas dāvanas Latvijai, bet ‘maksās’ mums tikai mazliet vairāk kā 42 stundas visu gadu – vienu darba nedēļu!  Nešaubaties, būs arī jums veltes no Tā, kas zina katra mūsu vajadzības un atbild žēlastībā.  Lūdzu, pierakstiet savas lūgšanas un pārdomas.  Ik pa laikam aicināšu ar rakstīto dalīties.  Ja gadījumā mūsu Valsts svētku dienā tā noderētu iesākt paša lūgšanu, pievienoju vienu 18. novembrim.   Ar Dieva svētību dosimies!  Uz tikšanos rītdien 7 no rīta! 

Lūgšana 18. novembrim
Kungs, Visuvarenais debesu Tēvs –
Piemini Latviju.
Piemini Latviju un viņas cerības un sapņus –
Piemini Latviju un viņas sāpes un bēdas.
Šodien liec atmosties gatavībā cerību par drošu, taisnīgu, gaišu  Latvijas rītdienu pārvērst darbos un lēmumos, kas saskan ar Tavu prātu un  Tavu patiesību, kas ir mūžīga.

Vairo mūsu ticību un paļāvību Tev, vienīgi Tevi neierobežo laiks un telpa. Tu zini, kas bijis, ir un būs.  Novērsi ļaunu un to, kas varētu apdraudēt mūsu tautu, vai citas tautas, kas grib dzīvot mierā. 

Mīļais Debestēvs, vairo savstarpēju mīlestību un svētī katru ģimeni.  Kaut katra māte, tēvs, bērns un piederīgais arī sajustu, ka mēs, Kungs, Tava Baznīca esam ģimene, kas katru gaida un stāv gatava kopā augt un izaugt par vēl pilnīgākiem Tevis mīļotiem, Kristus atpestītiem un iedvesmotiem bērniem.

Tūkstoškārt mēs Tev pateicamies par to brīvību, kuŗā mēs  dzīvojam.  Māci mums to novērtēt, to aizstāvēt un nekad, nekad neaizmirst, cik dārga tā, un ko tas nozīmē, kad tā tiek nozagta.  Paldies par katru, kas reiz par tās brīvību cīnījās.  Viņus ar cieņu pieminam un lūdzam par tiem, kas turpina strādāt par labu mūsu latvju tautai un Baznīcai, tuvumā un tālumā.

Dievs, sargi mūsu tēvu zemi un katru mūs, kas Tev pateicās, ka esi lēmis mūs svētīt ar piederību Latvijai !  Šodien, rīt un mūžīgi.  To lūdzam Tava Dēla, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā.  Āmen.

Jūsu
+ Lauma Zušēvica
Archibīskape

Foto: i.pinimg.comMeklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »