Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Divas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Latvijā?
iesūtīts: 2016.06.01 00:50 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Vairākumam Latvijas luterāņu līdz šim ir bijusi saskarsme tikai ar viena veida luterisko baznīcu - Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu (LELB). Ikvienam gan baznīcā, gan ārpus tās stāvošam var būt savs viedoklis par to, bet skaidrs ir, ka tā tomēr nav pilnīgi viendabīgs veidojums. Daļa tās garīdznieku ir stingri konfesionāli luteriski noskaņoti, daļa garīdznieku tuvojas Romas katoļu, citi savukārt - pareizticīgajai tradīcijai. Tajā nozīmīga vieta ir arī progresīvākajam un modernākajam plaša garīgā spektra spārnam, kuru pārstāv Rīgas Lutera draudze.


Pasaulē luterisms (un arī pati kristietība) nav vienveidīgs, tas iekļauj dažādas ļoti plaša spektra tradīcijas un prakses. To pieredzam dažādās pasaules vietās, nonākot tuvākā saskarē ar vietējām baznīcām.

Pēdējā laikā LELB garīdznieku vidū par vienojošu faktoru ir kļuvusi nostāja "pret" sieviešu ordināciju. No malas raugoties, šādu pozīciju ir diezgan grūti racionāli izskaidrot, par to ir pārsteigta liela daļa citu zemju luterisko baznīcu pārstāvju un Pasaules Luterāņu federācija. Tagad nevēlos iegrimt šīs nostājas kritikā, tomēr dīvaini, kā Latvijas luterāņu garīdznieki skaidro Bībeles tekstus, no kuriem varam kaut ko par šo jautājumu nojaust (starp citu, nekur Bībelē netiek runāts ne par sieviešu ordināciju, nedz arī par ordināciju vispār), atšķirīgi (vai tiešām pareizāk?) nekā lielākā daļa luterāņu citur pasaulē.

Tādēļ jājautā - vai tiešām LELB varam uzskatīt par vienu no pēdējām "patieso tradicionālo" vērtību glābējām, kas cīnās pret "ļauno liberālo", "nekristīgo" Rietumu ietekmi? Skatoties no malas, bez ironijas neiztikt....

Tomēr arī gaidāmajā LELB sinodē nostāja, ka par LELB mācītāju var būt tikai vīrietis, acīmredzot tiks nostiprināta tās Satversmē.

Luteriskā baznīca citur pasaulē ir atšķirīga. Šo nedaudz citādāko luteriskās baznīcas dimensiju Latvijā vēlas ienest LELBĀL - Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Tagad Latvijā to pārstāv četras draudzes un deviņi Latvijā kalpojoši garīdznieki.

Vēsturiski LELBĀL ir veidojusies no Otrā pasaules kara laikā Latviju atstājušajiem Latvijas draudžu locekļiem (arhibīskapa un lielas daļas prāvestu un citu garīdznieku), kas pēc kara Rietumu pasaulē varēja brīvi īstenot savu reliģisko pārliecību - kā leģitīms, tiesisks turpinājums Latvijas luteriskajai baznīcai, kas okupāciju rezultātā tika faktiski iznīcināta. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas sevi uzskata par vismaz tikpat patiesu mantinieci tai LELB, kas pastāvēja līdz Otrajam pasaules karam, kā tā atlikusī LELB daļa, kura neizbēgami nonāca PSRS varas iestāžu kontroles sfērā. Kā tieši tas bija, tā jau ir citu rakstu tēma.

Jā, LELBĀL ordinē sievietes, tā ir baznīca, kurai ir atvērtāka nostāja pret minoritātēm, baznīca, kura bija un ir "par" Stambulas konvencijas parakstīšanu, baznīca, kas apvieno latviešus visā pasaulē - arī atbalsta tos, kas Latviju ir atstājuši iepriekšējās pāris desmitgadēs. Vai tiešām, atstājot Latviju un savās jaunajās mītnes zemēs pievienojoties LELBĀL, šie latvieši ir morāli samaitājušies? Var jau teikt, ka šie mūsu tautai piederīgie ir no Latvijas atsvešinājušies, tiem nu jau ir cita mentalitāte, cits domāšanas veids, atkal mums varbūt uz mēles būs "ļaunie, liberālie" Rietumi, kas grauj patieso morāli. Un tomēr, vai nav tā, ka arī lielai daļai Latvijas inteliģences pārstāvju šodienas LELB ar tās pausto "patieso" morāli pati jau ir kļuvusi sveša?

Jo LELB nebūt nav vairs tā baznīca, kas bija atmodas laikā, tā nebūt vairs nav tā baznīca, kas bija viena no Latvijas brīvības karognesējām, diemžēl tā nebūt vairs nav tā baznīca, pie kuras mēs sevi ar lepnumu pieskaitījām.

Pie LELBĀL sevi pieskaita arī arvien vairāk Latvijas luterāņu. Par tās garīdzniekiem vēlas ordinēties Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolventi un absolventes. Tas nav viegls ceļš, tā nav "viegla maize", bet tas noteikti ir ceļš ar krietni plašāku garīgo spektru nekā to piedāvā LELB.

LELBĀL patlaban Latvijā nav legāla statusa, no valsts likumdošanas puses tai ir līdzīgs statuss kā kādai jaunai reliģiskai kustībai. Vai šī situācija mainīsies? Vai Latvijas likumdevēji atzīs LELBĀL likumīgo statusu Latvijā?

Šie visi ir jautājumi, par kuriem tiks runāts LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas sinodē Rīgā, 31. maijā. Sinodē viesosies LELBĀL arhibīskape Lauma Zuševica, kā arī citi viesi, kas pārstāvēs LELBĀL no citām pasaules vietām. Varbūt zīmīgi, ka šī sinode notiks gandrīz vienā laikā ar LELB sinodi, tā parādot, ka Latvijā tomēr ir iespējams pieredzēt tādu luterisko baznīcu, kā citur pasaulē un turpināt tās luteriskās tradīcijas, kas bija pazīstamas pirms Otrā pasaules kara.

Autors: LELBĀL prāvesta vietas izpildītājs Latvijā
Foto: Lutera baznīca TorņakalnāMeklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »