Dievkalpojumi
Fotogalerija
Archīvs
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Vēsture
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

Draudze atvadās no dievnama
iesūtīts: 2013.03.18 22:14 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Latviešu sabiedrība šajā zemē iet cauri daudzām pārmaiņām, Apvienotā Londonas latviešu ev. Lut. un Miera draudze nav izņēmums. 23. aprīlī apritēs 47 gadi, kopš notika pirmais luterāņu dievkalpojums Sv.Annas un Sv. Agneses baznīcā. Jau 1958.gadā Latviešu un Igauņu draudzes bija lūgušas Londonas Arhidiakonam atļauju lietot šo dievnamu, kad tas būs atjaunots pēc kara nodarītajiem postījumiem. Atļauja tika dota, un vienošanās parakstīta 1966.gada janvārī par dievnama iznomāšanu uz 21 gadu, ar tiesībām to pagarināt.


Dievnamu luterāņu dievkalpojumiem iesvētīja toreizējais Londonas bīskaps, sprediķoja Lībekas bīskaps, piedalījās Londonas Lordmērs, vietējās angļu draudzes mācītājs, un vairāk kā desmit dažādu tautību luterāņu mācītāji. Draudze saņēma svētības vārdus no LELBāL arhibīskapa Arnolda Lūša. Dziedāja latviešu un igauņu kori, ar diriģentu Albertu Jērumu, ērģeles spēlēja komponists Helmers Pavasars. Londonas bīskaps svinīgi nodeva dievnamu Latviešu un Igauņu draudžu lietošanā, kuras pārstāvēja prāvesti Ringolds Mužiks un Jāks Tauls.  Lietuviešu draudzes pārstāvis bija mācītājs Aldonis Putce.

Vēlāk šajā dievnamā dievkalpojumus sāka noturēt arī citas luterāņu draudzes, kas lietoja citas valodas: ungāru, angļu. svahili, oromo.
Gadiem ritot par rosīgāko izvirzījās angliski runājošā draudze, kas, cita starpā, dievnamā izveidoja aktīvu mūzikas dzīvi. Šī draudze no latviešiem un igauņiem pārņēma dievnama nomas līgumu ar Anglijas Baznīcu (Church of England), mūsu draudze palika kā apakšīrnieki. Nu arī šī līguma termiņš ir notecējis, un tas netiks atjaunots. Anglijas Baznīca tagad vēlas tādu īres maksu, kādu luterāņu draudzes nespēj samaksāt, un tā plāno dievnamu izmantot citiem mērķiem. Līdz ar to mums šis dievnams ir jāatstāj.

Pēdējos pāris gados draudze ir meklējusi jaunu mājvietu, kas atbilstu mūsu vajadzībām un finansiālajām iespējām. Kā piemērotāko draudzes valde izvēlējās Zviedru baznīcu (adrese: 6 Harcourt St, W1H 4AG). Daļai no jums tā ir pazīstama, jo tur kādreiz notikuši latviešu dievkalpojumi un sarīkojumi. (Ieskaitot vienu no pirmajiem – Latvijas vēstniecības rīkoto piemiņas dievkalpojumu pirmajam Latvijas prezidentam Jānim Čakstem divdesmito gadu beigās).

Gadu desmitos Sv. Annas un Sv. Agneses baznīca  daudziem latviešiem ir kļuvusi tuva un mīļa, šeit draudze ir piedzīvojusi bagātīgu Dieva svētību un žēlastību. Šeit kalpojuši vairāki mācītāji: prāvests Ringolds Mužiks, mācītāji Jēkabs Gailis, Jāna Jēruma– Grīnberga, Zane Blaumane. Draudzes priekšnieka pienākumus pildījuši Pēteris Priedītis, Leopolds Rumba, Dr. Andris Abakuks, Rūta Abakuka un tos tagad veic Terēze Bogdanova. Vienmēr rosīga ir bijusi Dāmu komiteja. Šeit sprediķojuši arhibīskapi Arnolds Lūsis, Elmārs Ernsts Rozītis, Jānis Vanags, prāvesti Andris Abakuks, Juris Jurģis, Ieva Graufelde, mācītāji Modris Plāte, Juris Rubenis u.c.; ērģeles spēlējuši Tālivaldis Ķeniņš, Helmers Pavasars, Anita Gaide, Brigita Mieze. Koncertējuši izcili latviešu mūziķi: Inga Kalna, Antra Bigača, Diāna Ketlere, Rasma Lielmane u.c.

Nozīmīgs notikums bija 1994.gadā, kad Miera draudze, kas līdz tam darbojās Annas baznīcā, apvienojās ar Londonas latviešu draudzi un tika izveidota Apvienotā Londonas latviešu ev.lut. un Miera draudze. Draudzes locekļiem droši vien visspilgtākās un vismīļākās atmiņas saistās ar personiskiem notikumiem: kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm. Un var būt ir arī citas īpašas atmiņas un pārdzīvojumi, kādēļ kāds šo dievnamu sauc par savējo. Lūgums lasītājiem uz baznīcu atnest vai atsūtīt fotogāfijas u.c. materiālus vai to kopijas un dalīties atmiņās, kas atspogoļo latviešu draudzes dzīves notikumus šajā vietā. (Adrese: Church of St. Anne & St. Agnes, Gresham Street, London, EC2V 7BX)

Aicinām jūs visus uz pēdējo draudzes dievkalpojumu šajā dievnamā 14. aprīlī plkst. 14.00. Tajā ar pateicību atskatīsimies uz noieto ceļa posmu un lūgsim Dieva svētību nākotnei, jaunam cēlienam draudzes dzīvē. Tāpat kā pirmajā dievkalpojumā, piedalīsies Londonas latviešu koris. Dievkalpojumam sekos atspirdzinājumi.

Visi ir mīļi gaidīti arī nākošajos latviešu draudzes dievkalpojumos nu jau Zviedru baznīcā!

Māc. Elīza Zikmane
Meklēšana

 

Copyright © 2019; Created by MB Studija »